De Antwerpse advocaat Olivier Vaes en zijn Brusselse collega Pierre Demolin hebben onlangs Kafardis opgericht. Deze organisatie levert arbitragediensten, meer bepaald voor ondernemingen in de distributiesector. Is dit de zoveelste poging om de rechtspleging te privatiseren, terwijl daar in België amper vraag naar is? "Neen," zegt Vaes. "Dit is een bewus...

De Antwerpse advocaat Olivier Vaes en zijn Brusselse collega Pierre Demolin hebben onlangs Kafardis opgericht. Deze organisatie levert arbitragediensten, meer bepaald voor ondernemingen in de distributiesector. Is dit de zoveelste poging om de rechtspleging te privatiseren, terwijl daar in België amper vraag naar is? "Neen," zegt Vaes. "Dit is een bewuste poging om de arbitrage los te koppelen van de nogal inteelterige manier waarop dit vandaag wordt aangepakt. We willen los van de kliekjes opereren en dragen evenmin het petje van een of andere club." Het belangrijkste argument tegen arbitrage is de kostprijs. Privé-rechters moet je flink betalen, terwijl de magistraten van de hoven en rechtbanken gratis werken. "Bij ons kan een KMO voor een kleine zaak 1500 euro neertellen," aldus Vaes, overigens zelf plaatsvervangend rechter (koophandel). "Dat weegt niet op tegen de ellenlange procedures, die door de achterstand bij de hoven van beroep tot drie jaar kunnen duren."Vaes hoopt dat de advocaten bij het opstellen van distributiecontracten een arbitrageclausule opnemen, die bepaalt dat de geschillen door Kafardis moeten worden beslecht. Concurrerende advocaten moeten dus een potentiële rechtszaak laten schieten in zijn voordeel. Is de Kafardis-clausule daarom geen doodgeboren kind? "Het klopt dat arbitrage niet voorkomt in het woordenboek van heel wat confraters," erkent hij. "De cliënt is er echter mee gediend - ook al omdat rechtsprocedures erg duur zijn door erelonen - dus een correcte advocaat neemt zo'n clausule wel op."Meester Vaes werd geboren in 1948, studeerde aan de KU Leuven en is al 31 jaar actief aan de balie, vandaag in het kantoor Van Rompaey, Vaes. Zijn hobby's zijn paardrijden en lezen ( Hugo Claus en Jacques Attali bijvoorbeeld). Ooit hoopt de vader van drie kinderen zelf zijn gedachten in een verhaal te gieten. "Spijtig genoeg vreet het werk mijn tijd op, maar ooit komt het ervan," droomt hij hardop. H.B."We willen los van de kliekjes opereren en dragen evenmin het petje van een of andere club."