Het lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het beslist niet altijd. Een pagina van een webstek afdrukken is soms een ingewikkelde oefening. Bij onze bespreking beperken we ons tot pc's die zijn uitgerust met Windows en het programma Internet Explorer, of zowat 90 % van het computerpark.
...

Het lijkt misschien eenvoudig, maar dat is het beslist niet altijd. Een pagina van een webstek afdrukken is soms een ingewikkelde oefening. Bij onze bespreking beperken we ons tot pc's die zijn uitgerust met Windows en het programma Internet Explorer, of zowat 90 % van het computerpark. Een eerste tip om inkt en papier te besparen: maak er een gewoonte van om een voorbeeld van de af te drukken pagina te bekijken. Dat kan door het item 'Afdrukvoorbeeld' in het menu 'Bestand' aan te klikken. In die rubriek is het ook mogelijk om na te gaan hoeveel pagina's uiteindelijk zullen worden afgedrukt. Door deze ingreep vermijdt u dat de printer een oneindig aantal afgesneden of nutteloze pagina's begint te spuien. Als alles naar wens verloopt, kunt u verder via de knop 'Afdrukken', anders moet u terug naar het menu 'Bestand' en het item 'Pagina-instelling'. De problemen die bezoekers aan een webstek ondervinden, hebben alles te maken met de lay-out van de sites. Die zijn immers nooit op dezelfde manier ingevormd. Vergeet dus de A4- en A5-standaarden maar. Welkom in de lay-outjungle! Sommige internetsites bieden gelukkig een 'printversie' van hun pagina's, of tenminste toch een afdrukfunctie. In dat geval zijn de printpagina's al optimaal ingevormd voor de meeste A4-printers. Sites van persorganen bieden doorgaans die mogelijkheid. Als die er echter niet is, dan zijn dit de belangrijkste problemen die u kunt tegenkomen - samen met enkele oplossingen: Pagina te groot. Als de tekst buiten de marges loopt, kunt u onder 'Pagina-instelling' de afdrukrichting naar 'Liggend' wijzigen of de linker- en rechtermarges op 0 zetten. Pagina's bestaan uit verschillende frames. De pagina is onderverdeeld met horizontale en verticale lijnen die via een schuifbalk kunnen worden opgespoord. Om het gewenste frame af te drukken, moet u ergens in de betreffende zone drukken en vervolgens afdrukken. U kunt ook naar de 'Opties' gaan in het menu-item 'Afdrukken', waar u dan het juiste frame kunt uitkiezen. Met de optie 'Zoals op het scherm' kan de pagina weliswaar worden afgedrukt zoals ze verschijnt, maar riskeert u dat de afdruk niet overeenkomt met uw papierformaat. De optie 'Alleen het gekozen frame' biedt de mogelijkheid om een frame afzonderlijk af te drukken, terwijl de optie 'Alle frames apart' een nieuwe lay-out creëert om elk kader afzonderlijk te printen. Pagina te lang. Of dat het geval is, merkt u meteen als u de verticale schuifbalk naar beneden verplaatst. Als u maar een deel van de inhoud wilt afdrukken, moet u het gewenste deel met de muis selecteren. Dan rechtsklikken en 'Afdrukken' kiezen. Storende achtergrondkleur. U hoeft geen inkt te verspillen aan een achtergrondkleur, die bovendien de tekst onleesbaar kan maken. Om dat te vermijden, volstaat het naar het menu 'Extra' te gaan, 'Internetopties' te kiezen en vervolgens de tab 'Geavanceerd' aan te klikken. Daarna de optie 'Achtergrondafbeeldingen en -kleuren afdrukken' wegvinken. Als u dan nog geen goede oplossing vindt om uw HTML-pagina's of een deel van de ene of de andere site af te drukken, vergeet dan het klassieke 'knippen-plakken' niet, waardoor u de tekst van de webpagina kunt overbrengen naar een Worddocument. Als niets anders werkt, is dat vaak nog de enige oplossing. Boris Jancen