Bestelwagens en vrachtwagens staan centraal in het Autosalon. Toch betekent het ook een extra schwung voor de personenwagens?

PHILIPPE DECROCK. "Elk autosalon is belangrijk. Het lokt algauw een half miljoen bezoekers, en de particuliere consument, niet de leasemarkt, staat centraal. Het blijft een koopsalon. De consumenten zijn al vanaf december in koopmodus, en dat blijft duren tot in maart. Voor autodealers betekent het salon tot een kwart van hun omzet."
...

PHILIPPE DECROCK. "Elk autosalon is belangrijk. Het lokt algauw een half miljoen bezoekers, en de particuliere consument, niet de leasemarkt, staat centraal. Het blijft een koopsalon. De consumenten zijn al vanaf december in koopmodus, en dat blijft duren tot in maart. Voor autodealers betekent het salon tot een kwart van hun omzet." DECROCK. "In België, in tegenstelling tot de buurlanden, gaat de consument uit van kortingen. De Belgische automarkt is een verdringingsmarkt, met een jaarverkoop die schommelt rond een half miljoen nieuwe personenwagens. Voor een groot deel van de consumenten is de aankoop een irrationeel gebeuren. Wie scoort, kannibaliseert dus de andere autoproducenten. De vraag is hoeveel van zijn winstmarge de autodealer zal laten opvreten bij de strijd om nieuwe klanten. Bovendien is het marktaandeel van de bedrijfswagens, met 50 procent in België, groter dan in de buurlanden. Die markt draait vooral om grote volumes en hoge kortingen, die de leasemaatschappijen kunnen bedingen bij de autoproducenten. De autodealer verkoopt dan wel veel wagens, maar door de hoge kortingen verdient hij nauwelijks geld." DECROCK. "De rendabiliteit is inderdaad gestegen. Dat is prachtig, maar vooral het gevolg van de lage rentevoeten. Geld voor investeringen werd dus goedkoper. De autoverkoop blijft een zeer kapitaalintensieve sector. Het draait om duur vastgoed. En de financiering van al gauw dertig wagens in een toonzaal slorpt veel kaskredieten op. Moeten we die kathedralen van toonzalen behouden? Je kan via 3D een perfecte wagenervaring opwekken, zonder dertig wagens in de toonzaal." DECROCK. "Prijsstijgingen staan los van een stijgende volumeverkoop. De evolutie van de autoprijzen noteert al jaren lager dan de algemene consumentenprijzenindex. Prijsstijgingen hangen enkel samen met de komst van nieuwe modellen. Dat betekent niet noodzakelijk betere marges voor de autodealers. Auto's worden almaar beter en vergen minder onderhoud. In het verleden konden de autodealers met dat onderhoud hun rekeningen nog rechttrekken." WOLFGANG RIEPL