Met die vernieuwde aanpak voor het preventieve bedrijfsbeleid wil Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zoveel mogelijk faillissementen voorkomen. "Bedrijven die in financiële moeilijkheden dreigen te komen, krijgen de kans een doorstartplan te laten opstellen", zegt Peeters. De minister-president heeft vier organisaties erkend die de nodige begeleiding kunnen leveren. Een comité met ervaren vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en vakbonden adviseert het Agentschap Ondernemen om preventieve acties aan te bevelen bij de bedrijven.
...

Met die vernieuwde aanpak voor het preventieve bedrijfsbeleid wil Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zoveel mogelijk faillissementen voorkomen. "Bedrijven die in financiële moeilijkheden dreigen te komen, krijgen de kans een doorstartplan te laten opstellen", zegt Peeters. De minister-president heeft vier organisaties erkend die de nodige begeleiding kunnen leveren. Een comité met ervaren vertegenwoordigers van ondernemersorganisaties en vakbonden adviseert het Agentschap Ondernemen om preventieve acties aan te bevelen bij de bedrijven. In de eerste negen maanden van 2009 gingen er 3515 ondernemingen over de kop. Dat is ruim een vijfde meer dan in de eerste negen maanden van 2008, blijkt uit cijfers van het handelsinformatiebedrijf Graydon. In de jaren 2005-2008, voor de crisis, gingen in Vlaanderen gemiddeld ongeveer 7500 banen per jaar verloren tengevolge van een faillissement. "Ondanks de financieel-economische crisis moet het onze betrachting zijn om faillissementen te voorkomen. Dat zijn telkens drama's voor de ondernemers en het personeel", stelt Peeters. Op basis van enquêtes bij curatoren en rechters in handelszaken blijkt dat heel wat faillissementen kunnen worden vermeden. Dat blijft ook uit de top drie van de oorzaken die men opgeeft: wanbeheer, gebrek aan economische kennis en een zwak ondernemingsplan. Bij de oprichting van het Agentschap Ondernemen was al voorzien in een comité dat het preventieve bedrijfsbeleid zou ondersteunen. Voor de concrete uitwerking is nu een vierstappenplan uitgewerkt. Naast de sensibiliseringscampagne - de eerste stap - maakt het Agentschap Ondernemen een diagnose van de financiële situatie van een onderneming, en anderzijds van de operationele prestaties ter voorbereiding van een doorstartplan. Afhankelijk van de uitkomst van die diagnose wordt de ondernemer doorverwezen naar reguliere begeleiding, wordt het bedrijf aangemaand om de mogelijkheden van de wet op de continuïteit van ondernemingen ter harte te nemen, of wordt het doorverwezen naar de tweede stap in de diagnose, de ondernemingsscan. De opmaak van het doorstartplan wordt toevertrouwd aan de dienstverleners van het Agentschap Ondernemen. Men mikt op een haalbaar en implementeerbaar plan, dat alle financiële randvoorwaarden bevat en een goede aanzet levert voor eventuele financieringsbehoeften. Voor de uitvoering van het doorstartplan kan men beroep doen op erkende dienstverleners. Peeters stelde daarvoor een subsidie van 2 miljoen euro ter beschikking. De vier goedgekeurde projecten zijn: Managen in onzekere tijden (Universiteit Hasselt - Instituut Kizok), KMO Boost (Schüpp associates), Implementatie van een doorstartplan preventief bedrijfsbeleid (Strategische Projectenorganisatie Kempen) en Preventief Bedrijfsbeleid (Zenitor). Het Agentschap Ondernemen schat dat 400 tot 500 ondernemingen per jaar het volledige traject (sensibilisering, screening, doorstartplan en uitvoering) kunnen doorlopen. De klemtoon ligt op ondernemingen met 20 tot 100 werknemers. Voor de kleinere kmo's is er een aparte benadering voor de financiële screening via onder meer de peterschapsprojecten en het Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON). De grotere ondernemingen beschikken over voldoende interne mogelijkheden voor een diagnose, luidt het. Kris Peeters wil nu in de eerste plaats de uitrol van het preventieve bedrijfsbeleid opvolgen en tot een efficiënte werking met spontane aanmeldingen komen. Na een jaar werking van het comité is een formele evaluatie gepland. L.D.