De markt herpositioneert zich en heeft een nieuwe focus: hogere premies en/of hogere vrijstellingen, gecombineerd met transparantere contracten en betere risicobeheersing. De herverzekeraars, de trendsetters binnen de markt inzake prijzen, waren begin 2000 al begonnen met prijsverhogingen. Nu worden ze gevolgd door de verzekeraars. Omdat die in alle talen zwijgen, kunnen we enkel gissen naar de grootte van de stijgingen. De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen...

De markt herpositioneert zich en heeft een nieuwe focus: hogere premies en/of hogere vrijstellingen, gecombineerd met transparantere contracten en betere risicobeheersing. De herverzekeraars, de trendsetters binnen de markt inzake prijzen, waren begin 2000 al begonnen met prijsverhogingen. Nu worden ze gevolgd door de verzekeraars. Omdat die in alle talen zwijgen, kunnen we enkel gissen naar de grootte van de stijgingen. De Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen ( BVVO) spreekt over enkele tientallen procenten. Erik Roose, gedelegeerd bestuurder van makelaar CH. Le Jeune, ziet de premies van enkele van zijn klanten stijgen met 600%. De Belgian Risk Management Association ( Belrim) verwacht stijgingen tussen 30% en 300%. "Een algemene of gemiddelde standaardverhoging is moeilijk of niet te bepalen," verklaart Roland Botterman, senior manager bij Deloitte & Touche. "Alles hangt af van het risicoprofiel van de onderneming." In eerste instantie worden alleen de sectoren geviseerd met een hoog risicoprofiel: (geld)transport, textiel, hout, voeding, chemie... Maar de prijsverhogingen zullen na enige tijd ook uitdijen naar andere sectoren en bedrijven. Insiders spreken over een termijn van een halfjaar tot een jaar, waarna ook de veiliger sectoren zoals vastgoed met relatief kleinere verhogingen zullen worden opgezadeld.Wat te doen? Een firma die al te hoge premies wil vermijden, kan bijvoorbeeld zelf investeren in bijkomende preventie. Dat stemt de verzekeraars gunstig. En wie geen goed oog heeft in de politieke en economische nasleep van 11 september, stapt nu zelf naar zijn verzekeringsmaatschappij (zie ook blz. 136).U kunt zich ook wenden tot de alternatieve verzekeringsmarkt. "Alles wat je zelf kan betalen, moet je niet verzekeren," is de vuistregel van Botterman. Door bijvoorbeeld elk jaar eigen reserves aan te leggen, kunnen bedrijven de hoge premies en bijbehorende taksen vermijden. Of je kan simpelweg een eigen verzekeringsfiliaal, een captive, oprichten of een beroep doen op gespecialiseerde producten op de kapitaalmarkt. Door de fiscale en juridische inplicaties zijn deze maatregelen niet geschikt voor elke onderneming. "Veel hangt af van de risicotolerantie van de onderneming, de grootte en de voorspelbaarheid van de schadegevallen, de bereidheid om in preventie te investeren en zo meer," beklemtoont Botterman. "Het komt erop aan het juiste evenwicht tussen 'zelf-verzekering' en uitbesteding te vinden."A.G.