Gezien onze beperkte cashpositie, moeten we heel selectief zijn en is er niet meteen plaats voor een extra positie. Maar omdat we Potash Corporation in ons vorige nummerhebben aangeduid als onze buitenlandse favoriet voor de tweede jaarhelft en de koers lager staat dan bij de aankoop, wilden we het gewicht van Potash verhogen. Maar donderdagavond begon de koers van Potash te stijgen, toen bekend raakte dat de Canadezen het Duitse K+S (zie p. 6) hebben benaderd voor een overname. De Duitsers hebben dat voorstel voorlopig afgeketst. Zolang de koers onder onze oorspronkelijke aankoopprijs blijft, zijn we bereid ...

Gezien onze beperkte cashpositie, moeten we heel selectief zijn en is er niet meteen plaats voor een extra positie. Maar omdat we Potash Corporation in ons vorige nummerhebben aangeduid als onze buitenlandse favoriet voor de tweede jaarhelft en de koers lager staat dan bij de aankoop, wilden we het gewicht van Potash verhogen. Maar donderdagavond begon de koers van Potash te stijgen, toen bekend raakte dat de Canadezen het Duitse K+S (zie p. 6) hebben benaderd voor een overname. De Duitsers hebben dat voorstel voorlopig afgeketst. Zolang de koers onder onze oorspronkelijke aankoopprijs blijft, zijn we bereid aandelen bij te kopen. Intussen werd het dividend bij Ganger Rolf betaald. MDxHealth is een van de drie biotechwaarden die we de voorbije maanden in de voorbeeldportefeuille hebben opgenomen. Het was de enige met een eerder krappe kaspositie. Eind maart bedroeg die 14,3 miljoen USD, een daling met 4,6 miljoen USD tegenover eind 2014. Een financieringsoperatie diende zich dan ook aan. We hadden wel eerder op een uitgifte van een (converteerbare) obligatie gemikt, maar kunnen ons uiteindelijk wel vinden in een private plaatsing van 6,15 miljoen nieuwe aandelen (22 % verwatering) tegen 4,50 EUR, al zal dat even op de koers wegen. De 27,7 extra miljoen EUR die werd opgehaald, moet toelaten de brug te slaan richting rendabel biotechbedrijf. We mikken met MDxHealth de komende jaren op een forse toename van de omzet uit de eigen tests en stevige royalty-inkomsten uit de verkoop van Cologuard. Als dat lukt, zien we heel wat koerspotentieel. De koersschommelingen op korte termijn zijn onvermijdelijk, want ze zijn eigen aan biotech. We houden onze positie in de voorbeeldportefeuille stevig vast, maar we blijven ook hameren op het hoger dan gemiddeld risico, eigen aan sector van de biotech (rating 1C).Het thema goud en metalen heeft qua rendement absoluut nog marge tot verbetering. Gelukkig is Umicore de uitzondering op die regel. De verhoogde verwachtingen voor het volledige boekjaar 2015 bevestigen dat het winsttij wel degelijk is gekeerd, en dat zou ook nog moeten blijken uit de halfjaarcijfers op 31 juli. De materialengroep pakte voor het eerste kwartaal uit met een stijging van de inkomsten van 11 %, tegenover een analistenconsensus van +6 %. Het prima eerste trimester laat het management toe de winstverwachtingen voor het volledige boekjaar op te trekken. De bedrijfsleiding verwacht een recurrente (zonder eenmalige elementen) bedrijfswinst (rebit) tussen 310 en 340 miljoen EUR, wat een toename inhoudt tussen 13 en 24 % tegenover de rebit 2014 van 273,7 miljoen EUR. Intussen zijn de winstprognoses aangepast met een analistenconsensus van 2,1 EUR per aandeel. Toen we in november vorig jaar Umicore in de voorbeeldportefeuille opnamen, mikten we op een ommekeer in de winsten vanaf dit jaar. Dat blijkt nu te kloppen met een forse koersklim tot gevolg. Toch blijft het aandeel beduidend goedkoper dan concurrent Johnson Matthey. Vandaar dat we onze afgeslankte posities behouden (rating 2B).BIJ UMICORE IS HET WINSTTIJ DUIDELIJK GEKEERD