Flexibel gemengd beheer wordt door Belgische beleggers vaak geassocieerd met fondsenhuizen zoals Carmignac, Ethenea, DNCA en Flossbach von Storch. Dat komt allicht omdat die hun flexibele beleggingsstrategie hebben gelanceerd voor de financiële crisis van 2008 en hun strepen hebben verdiend in die moeilijke periode. Sinds 2010 hebben de meeste grote internationale vermogensbeheerders een inhaalbeweging gemaakt en een eigen strategie ontwikkeld om beleggingsfondsen te beheren die zowel voluit in aandelen als in obligaties kunnen beleggen.
...

Flexibel gemengd beheer wordt door Belgische beleggers vaak geassocieerd met fondsenhuizen zoals Carmignac, Ethenea, DNCA en Flossbach von Storch. Dat komt allicht omdat die hun flexibele beleggingsstrategie hebben gelanceerd voor de financiële crisis van 2008 en hun strepen hebben verdiend in die moeilijke periode. Sinds 2010 hebben de meeste grote internationale vermogensbeheerders een inhaalbeweging gemaakt en een eigen strategie ontwikkeld om beleggingsfondsen te beheren die zowel voluit in aandelen als in obligaties kunnen beleggen. Het voordeel van die producten is dat professionele beheerders beslissen wanneer het tijd is meer of minder geld in aandelen te stoppen. De particuliere belegger moet dus niet meer met zijn middelen schuiven tussen aandelen- en obligatiefondsen. Het Pimco GIS Dynamic Multi-Asset fonds telt ongeveer 250 lijnen. "We focussen op dit moment op aandelen", vertelt beheerder Geraldine Sundstrom. "Maar we kunnen met het gewicht van de verschillende activa in de portefeuille spelen om het risico en de volatiliteit in de portefeuille af te vlakken." Sundstrom denkt niet dat er nog een recessie dreigt, dankzij de meer inschikkelijke Amerikaanse centrale bank en de stimuleringsinitiatieven in China. "Laat in de cyclus veroorzaakt de recessievrees weleens marktschommelingen", weet Sundstrom. Ze vindt het daarom nodig wat meer reserves achter de hand te houden dan normaal om te kunnen inspelen op beleggingskansen. Het fonds kan een beroep doen op de expertise van de hele groep Pimco: 250 beheerders en 65 kredietanalisten "om de beste beleggingsideeën te verzamelen". Het fonds heeft tijdens zijn driejarige geschiedenis al 1,1 miljard euro aan vermogen opgehaald. Pimco legt de nadruk op kwaliteitsvolle activa om de prestaties van de portefeuille te beschermen. In de obligatieportefeuille zit vooral overheidspapier uit de ontwikkelde landen waar de centrale banken nog marge hebben om de rente te verlagen, zoals de Verenigde Staten en Canada, naast bedrijfsobligaties van een zekere kwaliteit. "We zijn onlangs ook weer beginnen te kijken naar de opkomende markten, die bij een cyclische opleving interessant kunnen zijn." Het fonds richt zich sterk op Azië (met 12% van het beheerde vermogen), en dan vooral op technologiebedrijven en ondernemingen die zich richten op de Chinese consument. Het BlackRock BGF - Global Multi-Asset Income Fund bevat meer dan 2000 posities verspreid over verschillende activaklassen die inkomsten genereren. "Aan het eind van de cyclus worden aandelen wat duurder en worden de voordelen van diversificatie nog belangrijker", weet fondsbeheerder Justin Christofel. "Dat bleek ook al in het vierde kwartaal van 2018." Sinds de lancering in 2012 haalt het fonds een gemiddeld jaarlijks rendement van 5,6 procent. "De correctie van het vierde kwartaal was een grote kans voor beleggers die niet denken dat er een recessie ophanden is", zegt Christofel. De markt blijft het risico op een recessie overschatten, terwijl er veel tekenen zijn dat de economische situatie in Europa en China stabiliseert. Risicovolle activa moeten zich in zulke omstandigheden goed gedragen." Christofel wijst erop dat het groeipotentieel nu beperkter is, na het sterke herstel van de beurs sinds begin dit jaar. Aandelen zijn goed voor een derde van de portefeuille. Christofel: "Het zijn vooral aandelen met een hoog dividendrendement, zoals vastgoedvennootschappen. We hebben opnieuw wat meer Europese aandelen in portefeuille genomen, nadat we lang de voorkeur hebben gegeven aan Amerikaanse aandelen. Het pessimisme over Europa was te hoog opgelopen." In het obligatiedeel van de portefeuille geeft de beheerder de voorkeur aan een zo breed mogelijke spreiding, met extra aandacht voor hoogrentende obligaties. "We verwachten dat het wanbetalingspercentage in de nabije toekomst laag blijft." Aberdeen Standard bracht in 2015 een flexibel fonds op de markt, Aberdeen Diversified Income. Dat heeft nu een viersterrenrating bij de fondsenbeoordelaar Morningstar. Een van de beheerders, Sean Flanagan, wijst erop dat flexibel beleggen ook rendement kan opleveren in "een moeilijkere omgeving, gekenmerkt door een tragere groei en grotere politieke risico's". Het fonds investeert in een breed gamma aan activa. "Naast aandelen en obligaties belegt het ook in infrastructuur, vastgoed, de productie van hernieuwbare energie, rampenobligaties, herverpakte schulden of de leasing van vliegtuigen. Als de aandelenmarkten onderuitgaan, is onze portefeuille over het algemeen veel veerkrachtiger dan de rest van de markt." Het fonds MainFirst Absolute Return Multi Asset is vooral een aandelenfonds, waarvan het obligatiedeel alleen wordt gebruikt om de neerwaartse risico's voor de portefeuille te beperken. Vooral de aandelenportefeuille moet de beleggers rendement opleveren, met een strategie en een aandelenselectie die grotendeels een doorslag zijn van het MainFirst Global Equities-fonds, dat vijf sterren kreeg van Morningstar. "In de obligatieportefeuille zitten vooral overheidsobligaties, om het risico in lijn te houden met de volatiliteit van minder dan 5 procent waarop we mikken", zegt fondsbeheerder Jan-Christoph Herbst. Een klein deel van de obligatieportefeuille is belegd in hoogrenderende obligaties. De aandelenselectie, die goed is voor ongeveer 40 procent van het beheerde vermogen, richt zich op internationale groeiaandelen, met grote namen als Alibaba, Amazon of Shiseido. Volgens Herbst is "de winstgroei op lange termijn een van de belangrijkste determinanten voor de prestaties van aandelen".