Al enkele jaren voeren de Belgische reders onderhandelingen met de overheid om opnieuw in te vlaggen. Sinds de invoering van het Luxemburgse scheepsregister in 1992 zijn alle Belgische koopvaardijschepen een andere vlag gaan voeren. Momenteel varen nog 215 schepen onder Belgische vlag, maar dat zijn uitsluitend sleepboten (65) en vaartuigen voor de waterbouw, zoals baggerschepen.
...

Al enkele jaren voeren de Belgische reders onderhandelingen met de overheid om opnieuw in te vlaggen. Sinds de invoering van het Luxemburgse scheepsregister in 1992 zijn alle Belgische koopvaardijschepen een andere vlag gaan voeren. Momenteel varen nog 215 schepen onder Belgische vlag, maar dat zijn uitsluitend sleepboten (65) en vaartuigen voor de waterbouw, zoals baggerschepen.De Belgische Redersvereniging, met op kop het voornaamste lid CMB, vraagt dat de federale overheid de European State Aid Guidelines zou toepassen. Concreet komt dat neer op de vervanging van de vennootschapsbelasting door een tonnagetaks, meer "bedrijfsvriendelijke" manieren van afschrijven en de afschaffing van de hoge hypotheekkosten in het Belgische register. Dat komt neer op 126 miljoen euro (5,1 miljard frank) minder inkomsten voor de staat, rekent PRC voor. Maar dat bedrag wordt gecompenseerd door 397 miljoen euro (16 miljard frank) toegevoegde waarde extra en 248 miljoen euro (10 miljard frank) bestedingen per jaar in de Belgische economie. Van die laatste som vloeit er 74 miljoen euro (3 miljard frank) naar de overheid. Niet helemaal onverwacht merkt de studie op dat het voeren van de Belgische vlag één derde meer kost dan de Nederlandse. Dat ligt niet aan de loonkosten. De 11% werknemersbijdrage van de sociale zekerheid wordt in Nederland "gecompenseerd" door een hoger nettoloon. Maar vooral de bemanningsregels (alle opvarenden moeten in België sociaal verzekerd zijn) jagen de factuur op.Dat de studie bij PRC werd besteld, is geen toeval. Het bureau van Chris Peeters voerde in 1996 een gelijkaardig onderzoek uit voor Nederland. Onze noorderburen volgden de beleidsvoorstellen op, en zagen het aantal schepen onder Nederlandse vlag stijgen van 680 naar 850, en de tewerkstelling van 10.500 naar 14.000. De totale Belgische scheepvaartcluster _ alleen de Antwerpse stadssleepdienst werd niet in het onderzoek betrokken _ stelde in 2000 direct en indirect 11.470 mensen tewerk. Die creëerden voor 689 miljoen euro (27,8 miljard frank) toegevoegde waarde, en pompten voor 436 miljoen euro (17,6 miljard frank) middelen in de Belgische economie.Bij ongewijzigd beleid (zo vervallen in 2002 de vrijstellingen voor de werkgeversbijdragen en de bedrijfsvoorheffing) dalen die cijfers in 2020 tot 8000 jobs (waarvan 4775 Belgen) en 473 miljoen euro (19,1 miljard frank) toegevoegde waarde. Als men inspeelt op de State Aid Guidelines, gaat het de andere richting uit: 14.300 jobs (10.880 Belgen) en 862 miljoen euro (34,8 miljard frank) toegevoegde waarde. Peeters: "Een voortzetting van het huidige beleid zal op langere termijn een bedreiging inhouden voor de concurrentiepositie van de Vlaamse havens." Die spelen maritieme kennis kwijt, en eigen reddingscapaciteit in geval van scheepsrampen.Een laatste alternatief _ een Belgisch-Nederlands beleid _ heeft PRC niet volledig uitgewerkt, "omdat de politieke haalbaarheid nadere afstemming verdient".L.H.