Stem voor Leo Delcroix.
...

Stem voor Leo Delcroix.Een bizar mediumkanaal is http://www.delcroix.com/actuele.htm, de webstek van gewezen minister van Defensie Leo Delcroix (CVP). In een stijl die doet denken aan deze van de radiostations en de websites van de Amerikaanse New Right en Moral Majority raast de redacteur van de elektronische nieuwsbrief ongebreideld. 't Pallieterke van de informatiesnelweg. Tussen Leo en zijn broer, Jos, en Willy Van Damme, medewerker van Trends en expert van het Super Club-dossier, botert het niet. Dat inspireert Leo Delcroix onder meer tot volgende zinsneden op zijn website, editie 25 januari 1999: (citaten) "Een fysisch en psychisch ziekelijk freelance journalist van Trends lanceerde een jaar geleden de kwakkel dat Roger Van Camp, procureur-generaal van Antwerpen, zwaar over de schreef was gegaan in het dossier Super Club. (...) Enkele zielige haaien van de VU (waaronder Bertje zelf) meenden er politiek een truitje van te kunnen breien en interpelleerden de minister van Justitie. Kwestie van nieuwe politieke cultuur natuurlijk. Kwestie uiteraard van zich in de media op te geilen. Vandaag terug naar af. Er was immers niets aan de hand met betrokken procureur. (...) Betrokken journalist Willy Van Damme pleegt er nu dan maar een boekje over. (...) Voor dergelijke stupiditeiten moet er toch een correctionalisering van persmisdrijven komen! De onschendbaarheid van de malafide journalist moet worden beëindigd. Hoe lang houdt Trends een dergelijk individu nog in dienst?" (einde citaten) Laten we de laatste vraag eerst beantwoorden: Willy Van Damme is een leuke, ernstige en hardwerkende journalist. Trends zal nog jarenlang een beroep op hem doen. Wat Roger Van Camp betreft: het onderzoek naar zijn rol bij Super Club is voorlopig beperkt gebleven tot het herbekijken van de op schrift gezette getuigenverklaringen. En daarin komt zijn naam niet voor. Logisch. Niet alle getuigen die over zijn relatie met Super Club feiten kunnen aandragen, werden verhoord. Wordt dus vervolgd.Wie achtergrond wil bij Super Club, kan zich over enkele weken het boek van Willy Van Damme aanschaffen. Het verschijnt in april bij Van Halewijck en beschrijft in 450 bladzijden, met balansen en organigrams, een affaire waarin de familie Delcroix aan bod komt. Ondertussen, bekijk goed de Delcroix-website voor u de Limburgse gelegenheidsschrijver uw stem schenkt.