In België bestaan tientallen vormen van extralegale voordelen en bonussen. Nu is er een nieuw systeem op de markt: ResQ Bonus. Dat is een digitaal bonussysteem waarmee werkgevers hun werknemers een beloning kunnen toekennen in de vorm van een dienst aan huis, zoals poetshulp. Via de ResQ Bonus krijgen werknemers een budget voor die diensten. De registratie verloopt digitaal en ResQ staat in voor de organisatie en het beheer van een netwerk van erkende werkkrachten die de diensten aan huis verzorgen.
...

In België bestaan tientallen vormen van extralegale voordelen en bonussen. Nu is er een nieuw systeem op de markt: ResQ Bonus. Dat is een digitaal bonussysteem waarmee werkgevers hun werknemers een beloning kunnen toekennen in de vorm van een dienst aan huis, zoals poetshulp. Via de ResQ Bonus krijgen werknemers een budget voor die diensten. De registratie verloopt digitaal en ResQ staat in voor de organisatie en het beheer van een netwerk van erkende werkkrachten die de diensten aan huis verzorgen. De hr-dienstverlener SD Worx heeft ResQ als eerste geïntegreerd in zijn aanbod. "De ResQ Bonus is een vernieuwende aanvulling op het gamma van het beloningsmanagement", zegt Annelies Rottiers, businessunitmanager Kmo Consulting bij SD Worx. "Het concept is uniek in België, helpt de koopkracht vooruit en helpt zwartwerk te bestrijden", zegt Nicolas Mulders, sales- en marketingdirector ResQ. "De werkgever bepaalt het budget en via ResQ Online kunnen werknemers een uitvoerder kiezen. De dienstverlener wordt na de prestatie via ResQ betaald door de werkgever. ResQ volgt de besteding en de evolutie van het beschikbare saldo elektronisch op, factureert aan de werkgevers en betaalt de uitvoerders. Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij ResQ. De sociale bijdragen voor die bonus zijn zeer laag. ResQ is fiscaal interessant omdat de werkgevers- en de socialezekerheidsbijdragen niet worden ingehouden op de betaalde bonus, maar op een lager forfait." Als een werkgever een gewone bonus toekent die hem 1000 euro kost, ziet een werknemer daar slechts 300 euro van. Gebeurt dat via de ResQ Bonus, dan beschikt de werknemer over een bedrag tussen 830 en 915 euro voor de diensten aan huis. De werknemer houdt dus netto meer over en kan zijn dagelijkse beslommeringen verlichten. De kostprijs voor de dienst aan huis is afhankelijk van de keuze voor een eigen uitvoerder of een uitvoerder die op het ResQ-platform is geregistreerd. Geregistreerde dienstverleners hanteren forfaitaire uurtarieven. Een gebruiker kan een beroep doen op een poetsdienst of huispersoneel vanaf 29 euro, afhankelijk van de prestatie. Een eigen uitvoerder brengt de werknemer aan. De prijs wordt in dat geval onderling afgesproken. De ResQ Bonus is vergelijkbaar met de dienstencheque, maar wordt betaald door de werkgever, heeft meer toegelaten diensten (zoals tuinonderhoud) en de te besteden bedragen kunnen groter zijn. De bonus via ResQ is dus niet gelijk aan een dienstencheque, maar het doel is deels hetzelfde: diensten aan huis uit de grijze zone halen en de levenskwaliteit van particulieren verbeteren door hun huishoudelijke taken uit handen te nemen. Het verschil tussen de dienstencheque en de bonus voor werknemers is gelegen in de financiering: ResQ wordt betaald door de werkgever en verrekend op de loonbrief, terwijl dienstencheques door de gebruiker worden betaald. Tot voor kort was er geen wettelijk kader voor het gebruik van dienstencheques voor bedrijven. Daarop sloten de oprichters een fiscale en sociale ruling af die het concept van ResQ wettelijk ondersteunt. Alain Mouton