Steven Lee Myers volgde Vladimir Poetin op de voet als correspondent voor The New York ...

Steven Lee Myers volgde Vladimir Poetin op de voet als correspondent voor The New York Times in Moskou. Hij legt uit hoe Poetin het land al vijftien jaar in zijn greep heeft: hij manipuleerde de media, verdeelde macht, rijkdom en invloed over een kleine groep hondstrouwe jeugdvrienden uit Sint-Petersburg, schakelde de oppositie uit, haalde de ideologie van het tsarenrijk vanonder het stof en kreeg hulp van de Russisch-orthodoxe kerk.