Het grote publiek in Vlaanderen leerde Derk Jan Eppink in de jaren negentig kennen als redacteur van De Standaard. Overgewaaid van het Nederlandse NRC Handelsblad, ontpopte hij zich snel tot een gewaardeerde pen in de politieke journalistiek in Vlaanderen. Zijn boeken waarin hij de gelijkenissen en de verschillen tussen de Wetstraat en het Binnenhof schetst, behoren tot de klassiekers over dat onderwerp. Ook over Europa schreef hij b...