Deze week is de laatste informatieronde gehouden van het Qualimodo-project, dat wordt gecoördineerd door de Dendermondse Kamer van Koophandel en Nijverheid. Het eerste stadium van dit project, dat kwaliteitszorg voor kmo's centraal stelt, is een succes gebleken, vooral bij de kleinere bedrijven.
...

Deze week is de laatste informatieronde gehouden van het Qualimodo-project, dat wordt gecoördineerd door de Dendermondse Kamer van Koophandel en Nijverheid. Het eerste stadium van dit project, dat kwaliteitszorg voor kmo's centraal stelt, is een succes gebleken, vooral bij de kleinere bedrijven. "Die bekijken kwaliteit vaak nog te abstract," zegt Marc D'Hoore van de Kamer. "Om acute problemen op te lossen, ondernemen ze wel actie, maar zelden komt het tot een structurele aanpak. Bovendien schrikken kmo's terug voor de hoge kosten. Maar klanten en leveranciers leggen steeds meer de nadruk op integrale kwaliteitszorg. Kmo-bedrijfsleiders vertellen me dat ze potentiële klanten verliezen zonder kwaliteitscertificaat." Qualimodo groeide uit Plato, een intensief begeleidingsproject voor groeiende kmo's dat werd gestart in de Kempen en later is uitgebreid over heel Vlaanderen. Het Qualimodo-project kwam tot stand in samenwerking met de Kamers van Dendermonde, Brugge en Zeeland. De middelen, 19 miljoen frank, worden geleverd door euregio Scheldemond, de provincies Oost- en West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid en het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Kwaliteitsverantwoordelijken uit grote ondernemingen - Volvo en Philips doen al mee - en ervaren consultants begeleiden kmo's bij het uitwerken en implementeren van een kwaliteitssysteem.Coördinator Marc D'Hoore: "Het is geenszins de bedoeling dat dit altijd leidt tot een kwaliteitscertificaat. We willen wel eventueel helpen bij de voorbereiding ervan." De laatste informatievergadering is deze week gehouden. Na individuele gesprekken met de deelnemers zal het project starten met sessies rond integrale kwaliteitszorg en de verschillende kwaliteitsnormen. Daarnaast wordt ook toegelicht hoe het invoeren van een kwaliteitssysteem kan worden aangepakt. Daarvoor doet het project een beroep op de Vereniging Kwaliteitskringen Zeeland en het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg. Na deze sessies moeten de deelnemende bedrijven in staat zijn om de zwakke punten in hun organisatie te detecteren. Op basis van hun interessegebieden worden groepen van zes bedrijven gevormd. Die groepen komen gedurende anderhalf jaar maandelijks samen. D'Hoore: "Ze stellen objectieven vast, die aan het einde van het project in de onderneming gerealiseerd moeten zijn. De deelnemers krijgen dus na elke sessie huiswerk mee."Op het einde van het project moeten de deelnemers een kwaliteitsplan voorleggen. Op basis daarvan kunnen zij een best practice award behalen. De verwachtingen zijn hooggespannen. D'Hoore: "We leerden uit de eerste contacten dat Zeelandse kmo's op het vlak van kwaliteit verder staan dan hun Vlaamse collega's. Toch opvallend."