CVP, Volksunie, Vlaams Blok, Hugo Schiltz: in de Patrick Derom Gallery katapulteert een kunstwerk de bezoeker terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Jacques Villeglé rukte dat jaar in Antwerpen verschillende lagen verkiezingsaffiches van de muur. Hij maakte een uitsnede uit de dikke, samengeplakte pak drukwer...