CVP, Volksunie, Vlaams Blok, Hugo Schiltz: in de Patrick Derom Gallery katapulteert een kunstwerk de bezoeker terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Jacques Villeglé rukte dat jaar in Antwerpen verschillende lagen verkiezingsaffiches van de muur. Hij maakte een uitsnede uit de dikke, samengeplakte pak drukwer...

CVP, Volksunie, Vlaams Blok, Hugo Schiltz: in de Patrick Derom Gallery katapulteert een kunstwerk de bezoeker terug naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1982. Jacques Villeglé rukte dat jaar in Antwerpen verschillende lagen verkiezingsaffiches van de muur. Hij maakte een uitsnede uit de dikke, samengeplakte pak drukwerk. De affiches hebben 36 jaar later hun actualiteit verloren, maar hun artistieke kracht niet. Het was Villiglé niet om het politieke statement te doen, hij zocht naar treffende accumulaties van kleuren, typografie en grafische vormgeving. Hij speurde vanaf 1949 buurten af op zoek naar muren vol oude affiches: van concerten, feestjes, politici, films, betogingen of andere voltooid verleden evenementen. Door de verwering en het agressieve afscheuren werden die schreeuwerige posters toevallige, abstracte kleurcomposities, die hun tijd en hun functie overstijgen. Villiglé zou je de Banksy van het Nouveau Réalisme kunnen noemen. Beiden interveniëren stiekem in de straat en beiden gebruiken massamedia op een artistieke manier. Beiden werkten al vroeg onder een pseudoniem. Villeglé deed dat onder de naam 'Lacéré Anonyme' (de anonieme verscheurde). Patrick Derom slaagde erin een representatieve selectie van een veertigtal historische werken naar Brussel te halen. Ze beginnen in de late jaren vijftig, toen het Nouveau Réalisme het levenslicht zag en eindigen in 2014 met zijn composities met een verzonnen alfabet. Op zijn 92ste is Villeglé nog even levend als zijn werk.