We Go to Work zet langdurige pijnpatiënten op weg naar werk. Het project is een initiatief van de vzw Gespecialiseerd Team Bemidde...

We Go to Work zet langdurige pijnpatiënten op weg naar werk. Het project is een initiatief van de vzw Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB) en wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Pijnpatiënten zijn een belangrijk deel van de 460.000 langdurig zieken in België. De factuur voor langdurig zieken voor de sociale zekerheid is de jongste jaren gestegen tot meer dan 9 miljard. We Go to Work wil inactieve pijnpatiënten al in het ziekenhuis op het spoor naar werk zetten.Bij ZNA, een van de tien partnerziekenhuizen, begeleidde We Go to Work in zijn eerste jaar 48 mensen. 27 procent stroomde door naar een vervolgtraject bij GTB of VDAB.