In een nieuwe visienota schuift de werkgeversfederatie VBO vijf ambities naar voren om de circulaire economie tegen 2030 te versnellen. Behalve het maximaliseren van de beschikbaarheid van materialen moet België een koploper worden in circulair ontwerp en productie, in circulaire gebruiksmodellen, het hoogwaardig terugwinnen van materialen en het gebruik van enablers voor de circulaire economie. Het V...

In een nieuwe visienota schuift de werkgeversfederatie VBO vijf ambities naar voren om de circulaire economie tegen 2030 te versnellen. Behalve het maximaliseren van de beschikbaarheid van materialen moet België een koploper worden in circulair ontwerp en productie, in circulaire gebruiksmodellen, het hoogwaardig terugwinnen van materialen en het gebruik van enablers voor de circulaire economie. Het VBO ontwikkelt ook een scorebord op basis van de tien Eurostat-indicatoren. "Circulariteit is een sleutel voor een veerkrachtige en welvarende economie met langetermijnperspectieven", vindt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans. Deze nota actualiseert een tekst uit 2015. Is er sindsdien al veel veranderd? "Er beweegt al veel, maar dat is misschien niet echt bekend. Het VBO is veel bezig met sociaal overleg en de loonkostenhandicap, maar ook met de circulaire economie kunnen we een competitief voordeel opbouwen. Sinds de sluiting van de steenkoolmijnen hebben we geen grondstoffen meer, maar uit recycleerbare producten kunnen we natuurlijke rijkdommen halen. Die grondstoffen kunnen we dan hergebruiken. Onze kennis van recyclage en hergebruik kan een exportproduct worden." Wilt u meer subsidies? "Absoluut niet. We moeten innovatie, onderzoek en ontwikkeling ondersteunen en onze circulaire troeven in het buitenland promoten, maar voor het overige moet de markt spelen. Van de overheden verwachten we vooral dat ze gezamenlijke ambities formuleren. Er mag verscheidenheid zijn in de maatregelen, maar de strategie moet dezelfde zijn." Wilt u ook Europees aan de circulaire kar trekken? "Ja, maar we willen wel de haalbare kaart spelen. Het heeft geen zin doelstellingen of regels op te leggen om dan te merken dat de bedrijven niet volgen. Daarom lanceren we dat voortgangsrapport. We geloven meer in dat soort onderlinge toetsing dan in dreigen met sancties, want dan riskeer je dat bedrijven hier niet blijven."