VOLGENDE KEER
...

VOLGENDE KEER Herman Daems, Trends-minister van Begroting en Financiën. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be Philippe Vlerick. "Ik ben blij dat de Europese parlementariërs een vuist hebben kunnen maken. Dat is positief voor het democratische gehalte van Europa. Ik geef de Europese Commissie nu het voordeel van de twijfel. Er zitten een aantal sterke figuren in de ploeg van José Manuel Barroso. Zij staan erg positief tegenover groei. Ik besef dat we de Lissabon-doelstellingen niet meer zullen halen, maar we kunnen wel zo goed mogelijk de eindmeet bereiken in 2010. Enkel de Europese Unie kan de druk op de ketel voldoende hoog houden, zodat alle lidstaten zich schrap zouden zetten en België zijn tewerkstellingsgraad kan opkrikken."Vlerick. "Zolang de Chinezen de spelregels volgen, zich competitief opstellen met respect voor de prijszetting en geen ongeoorloofde staatsinterventie of namaak toelaten, zullen we ons mannetje staan. Doen ze dat niet, dan zal dit leiden tot welvaartsverlies voor ons. Sinds China in 2002 tot de Wereldhandelsorganisatie is toegetreden, is de prijs voor textiel in bepaalde productcategorieën met 75 % gedaald. Ik kan u verzekeren, de textiliens zijn hier absoluut niet zo happig op winst dat 75 % van hun prijzen op lucht is gebaseerd. Dit is vechten met ongelijke wapens. Ook derdewereldlanden zoals Bangladesh, Marokko en Indonesië zullen hiervan het slachtoffer worden. Toch één positieve noot: voor Europese luxeproducten en gesofisticeerde technische gadgets is er een mooie toekomst weggelegd in China. Ik was er onlangs met de investeringsmissie en heb in Sjanghai nog nooit zoveel Porsches Cayenne, Louis Vuitton en Chanel-producten gezien."Vlerick. "Ik ben een atlantist. Al is er veel onvrede merkbaar aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Kijk maar naar Frankrijk en Duitsland. Een peiling in beide landen toonde aan dat in 2002 nog respectievelijk 63 % en 61 % van de bevolking positief stond tegenover de VS. Dit jaar zijn die percentages gezakt tot respectievelijk 37 % en 38 %. Dat beangstigt mij. Je hebt vandaag bij vele Europeanen een erg zwart-witte kijk op de Amerikanen: ze zijn te religieus, te oorlogszuchtig, ze leggen te veel nadruk op big business en zijn te veel onderhevig aan de lobby van grote olie- maatschappijen en farmareuzen. Voor mij blijft Amerika echter een van de bakermatten van de democratie, een land van opportuniteiten, ondernemerschap en welvaartscreatie, een land van grote generositeit en het land dat ons bevrijd heeft uit de oorlog en ons met het Mar- shall-plan er weer bovenop heeft geholpen. Irak was echter a bridge too far. Maar we hebben de slinger te veel in de andere richting laten gaan. Ik ben blij dat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (VLD) nu een andere toon aanslaat en niet meer - zoals Louis Michel (MR) - belerend de vinger in de lucht steekt."Vlerick. "Europa zal vrijdag wellicht beslissen tot het opstarten van de onderhandelingen met Turkije als toekomstige lidstaat van de EU. Economisch bekeken, is dit een win-winverhaal, zeker voor Turkije - dat momenteel op 30 % van het gemiddelde welvaartspeil van de 25 EU-lidstaten zit - en iets minder voor Europa. Sinds 1995 is er een douane-unie met Turkije en dat heeft hun economie geen windeieren gelegd: 50 % van de Turkse export gaat naar Europa. Ook diverse bedrijven van bij ons - denk maar aan Balta, Bekaert, BMT of Deceuninck - boeren er goed. Op politiek vlak ligt de zaak iets complexer. Er zijn een aantal hete hangijzers zoals Cyprus, de mensenrechten en de Koerden. Toch is Turkije een trouwe Navo-bondgenoot gebleken en al sinds Ataturk een lekenstaat. Ik opteer voor een EU-lidmaatschap waarbij we hen voldoende tijd geven en controleren in hoeverre zij het acquis communautaire tot het hunne hebben gemaakt. Een beperkter statuut van EU-nabuurschap is te halfslachtig en zal niet verhinderen dat het land uiteindelijk kantelt naar het kamp van de fundamentalistische islam." P.D. n P.D."Veel Europeanen bekijken de Amerikanen te zwart-wit."