Gewezen vice-premier en minister van Financiën en Buitenlandse Handel Philippe Maystadt (PSC), die net voor de zomer de regering Dehaene II verliet om orde op zaken te stellen bij zijn partij, volgt in de loop van 2000 Karel Van Miert (SP) op als Europees Commissaris. Twee onafhankelijke bronnen bevestigden dit nieuws aan Trends.
...

Gewezen vice-premier en minister van Financiën en Buitenlandse Handel Philippe Maystadt (PSC), die net voor de zomer de regering Dehaene II verliet om orde op zaken te stellen bij zijn partij, volgt in de loop van 2000 Karel Van Miert (SP) op als Europees Commissaris. Twee onafhankelijke bronnen bevestigden dit nieuws aan Trends. Maystadt zette voor de zomervakantie een stap terug op expliciete vraag van premier Jean-Luc Dehaene (CVP), die de huidige coalitie graag zou voortzetten na de verkiezingen van mei 1999. De gewezen vice-premier moet als PSC-voorzitter zijn partij, die het in de opiniepeilingen verre van goed doet, opnieuw in het juiste spoor proberen te brengen. Het was evenwel meteen duidelijk dat een politicus met het profiel én de ambitie van Maystadt niet vier jaar op de PSC-voorzittersstoel zou blijven zitten. Maystadt vroeg én kreeg bij zijn aftreden spijkerharde garanties voor zijn carrière ná het PSC-voorzitterschap. Van bij de aanvang deden twee scenario's de ronde. Sommigen meenden dat het PSC-boegbeeld het gouverneurschap van de Nationale Bank zou zijn beloofd, anderen beweerden dat hij Karel Van Miert als Europees commissaris zou opvolgen. Zowel in de onmiddellijke omgeving van Maystadt als op het kabinet van premier Dehaene vernamen we dat het tweede scenario uiteindelijk werkelijkheid wordt: Maystadt zal in de loop van 2000 Karel Van Miert opvolgen als Europees Commissaris - hoewel niet noodzakelijk op het departement Concurrentiebeleid.Dezelfde bronnen bevestigen ook dat in februari 1999 de huidige gouverneur van de Nationale Bank, Fons Verplaetse, opstapt. Tegelijk vertrekt ook vice-gouverneur William Fraeys. Guy Quaden, vandaag al lid van het directiecomité en net als Fraeys van PS-signatuur, komt dan op de gouverneurstoel terecht. Marcia De Wachter, beschermelinge van gouverneur Verplaetse en vandaag secretaris van de Nationale Bank, en Jan Smets, hoofd van de studiedienst en gewezen kabinetschef van premier Dehaene, zouden doorschuiven naar de twee vrijgekomen directiezitjes. Waarschijnlijk zal ofwel De Wachter ofwel Smets ook meteen de functie van vice-gouverneur krijgen. Het is een publiek geheim dat Verplaetse graag De Wachter op die stoel zou zien. Hamvraag blijft in welke mate Jean-Luc Dehaene achter zijn poulain Smets blijft staan.