Het was een droge participatiemelding van UCB, weggemoffeld op een achterste pagina van een krant, verschenen in volle zomerkomkommertijd. Maar achter het bericht schuilt een wijdvertakt en fijnmazig netwerk van de Belgische topadel in zaken.
...

Het was een droge participatiemelding van UCB, weggemoffeld op een achterste pagina van een krant, verschenen in volle zomerkomkommertijd. Maar achter het bericht schuilt een wijdvertakt en fijnmazig netwerk van de Belgische topadel in zaken. Via de vennootschap Cosylva verwierf de InBevfamilie rond burggraaf Philippe de Spoelberch een belang van drie miljoen aandelen in UCB. Cosylva is een indirecte dochter van de Luxemburgse holding Vedipar. Die heeft een maatschappelijk kapitaal van 118,5 miljoen euro. Vedipar is eigendom van Philippe de Spoelberch en zijn vier zussen en broers, plus afstammelingen. Bij die afstammelingen hoort ook de neef van Philippe, burggraaf Grégoire de Spoelberg. Die volgde hem vorig jaar op als bestuurder bij InBev. Met de verwerving van de drie miljoen aandelen in UCB halen de Belgische InBevfamilies - nummer één in de Trends top 100 van de rijkste zakenfamilies - de banden met de familie Janssen - nummer elf in de Trends top 100 - voort aan. De bekendste telg van de familie Janssen is ongetwijfeld baron Daniel Janssen. Jaren speelde hij een primordiale rol als Belgische en Europese captain of industry. In de jaren negentig was hij CEO van het chemieconcern Solvay. De familie Janssen is ook een van de referentieaandeelhouders van Solvay - nummer twee in de Trends top 100 van de rijkste zakenfamilies. Met zijn 72 lentes blijft baron Daniel Janssen een cruciale rol vervullen binnen UCB. Hij is nog altijd voorzitter van de raad van bestuur van het familiale controlevehikel boven UCB, Financière de Tubize. Van de familie Janssen wordt gezegd dat ze zeer emotioneel verbonden is met UCB. Een verkoop of een verlies van het controlebelang werkt op de familie Janssen als een tang op een varken. In het najaar van 2006 kocht UCB het Duitse Schwarz Pharma voor 4,4 miljard euro. De overname werd deels gefinancierd via de uitgifte van nieuwe aandelen. Die uitgifte van nieuwe aandelen kon echter het controlebelang van Financière de Tubize bedreigen. Het familiale controlevehikel kocht sinds juni 2006 zo'n 5,2 miljoen UCB-aandelen. Maar daarna was het spaarbakje leeg. Daarom trok baron Daniel Janssen aan de mouwen in zijn kennissenkring. Hij duwde vooral op de bel bij de usual suspects. Via de (adellijke) kennissenkring werden ruim twaalf miljoen UCB-aandelen bij bevriende partijen geplaatst. Voor de verkoop geldt een sperperiode van drie jaar. Financière de Tubize heeft een voorkooprecht. In februari vorig jaar verscheen de eerste participatiemelding met het resultaat van die bedelronde van de baron. Trends schreef toen hoe een andere familiale InBevtak, rond de families Van Damme en Van der Straten Ponthoz, drie miljoen aandelen in UCB had verworven, via de Luxemburgse holding Patrinvest. Het belang in UCB schuilt sinds april 2008 in de Luxemburgse holding Pharmahold, die evenredig wordt gecontroleerd door Patrinvest, en een dochter van Vedipar, de Luxemburgse holding rond Philippe de Spoelberch. Met de verwerving van UCB-aandelen door de tak rond Philippe de Spoelberch is de cirkel rond. Niet alleen hebben de familie Janssen en aanverwante partijen daarmee een controlebelang van 50,01 % in UCB. Maar door deze participatie verwerven de drie Belgische familiale InBevtakken een nauwe band met UCB. Want ook de derde belangrijke familiale InBevtak is nauw verwant met de familie Janssen en UCB. InBevbestuurder graaf Arnoud de Pret is een achterneef van baron Daniel Janssen. Arnoud de Pret werd in 2005 de opvolger van de UCB-bestuurder Eric Janssen, de broer van Daniel. Daarmee wordt Arnoud de Pret bij UCB beschouwd als een familiale bestuurder. Misschien houdt hij de stoel warm voor Cyril Janssen. De 37-jarige zoon van Eric Janssen werd tijdens de jongste algemene vergadering van Financière de Tubize een nieuwe bestuurder, in opvolging van zijn vader. Maar Arnoud de Pret wordt ook geprezen voor zijn sterke financiële kennis. In de jaren tachtig was hij de financiële directeur van UCB. Tenslotte is er Valérie Janssen. De dochter van Paul-Emmanuel Janssen, de tweede broer van Daniel Janssen, zij is getrouwd met burggraaf Rodolphe de Spoelberch. Hij is de zoon van burggraaf Adolphe de Spoelberch, een van de belangrijke InBevaandeelhouders binnen de familiale tak rond graaf Arnoud de Pret. Het adellijke netwerk van baron Daniel Janssen miste zijn effect dus niet. Toch kunnen de adellijke vrienden voorlopig weinig tevreden zijn met hun investering. De UCB-aandelen werden in februari vorig jaar gekocht aan een prijs van 48,75 euro. Dat betekende een kleine korting tegenover de toenmalige beurskoers. De vennootschap Cosylva rond burggraaf Philippe de Spoelberch kocht een deel van de aandelen op een later tijdstip, voor een prijs van zo'n 44 euro. Maar de koers van het UCB-aandeel klokte op vrijdag 15 augustus af op 26,85 euro. Dat is 45 % onder de aankoopkoers in februari 2007. Patrinvest, de Luxemburgse holding rond de families Van Damme en Van der Straten Ponthoz, houdt er alvast de moed in. De balans van 2007 meldt een minwaarde van 41,36 miljoen euro op de investering in de drie miljoen UCB-aandelen. Toch wordt de minwaarde als niet-duurzaam omschreven. Ze is vooral het gevolg van de marktomstandigheden. Het belang in UCB heet een participatie voor de lange termijn. Noblesse oblige? (T)Door Wolfgang Riepl