Peter Vierstraete heeft de moeilijke taak gekregen om Exmar-topman Nicolas Saverys op te volgen als voorzitter van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. "Door zijn inzet voor de goedkope bevlagging zijn er weer voldoende reders in België om gestalte te geven aan de vereniging. Ik stapte dus in een stevige organisatie die intern op poten staat. Mijn opdracht bestond er vorig jaar vooral in om de belangen van de reders extern te verdedigen."
...

Peter Vierstraete heeft de moeilijke taak gekregen om Exmar-topman Nicolas Saverys op te volgen als voorzitter van de Koninklijke Belgische Redersvereniging. "Door zijn inzet voor de goedkope bevlagging zijn er weer voldoende reders in België om gestalte te geven aan de vereniging. Ik stapte dus in een stevige organisatie die intern op poten staat. Mijn opdracht bestond er vorig jaar vooral in om de belangen van de reders extern te verdedigen." PETER VIERSTRAETE. "In 2011 zou het statuut uitdoven, maar bij gebrek aan een nieuwe regeling werd het stilzwijgend verlengd. Op basis van een enquête bij alle belanghebbenden werkt de Commissie een nieuw voorstel uit. Wij hopen dat ze oog heeft voor de concurrentiepositie van de Europese vlaggen tegenover die van de rest van de wereld. We houden ons hart vast. Omdat heel wat landen budgettaire problemen kennen, kan de bereidheid om fiscaal voordelige regimes te gedogen wegvallen." VIERSTRAETE. "Het vermindert de kans op een aanval. Het vroegere verbod maakte onze Belgische schepen kwetsbaar. Een schip met bewakers aan boord hebben piraten nog nooit in het vizier genomen." VIERSTRAETE. "Ik weet niet hoever hun intelligentie strekt, maar ze zijn alleszins uitermate goed geïnformeerd." VIERSTRAETE. "De herzieningscommissie van de Belgische Vereniging voor Zeerecht werkt aan de laatste hoofdstukken. Dan is het de beurt aan het parlement. Ik hoop dat deze legislatuur over de codex kan worden gestemd. Het Belgische zeerecht is hopeloos verouderd en internationale maritieme bedrijven opteren voor Londen als de plaats om geschillen te beslechten voor de rechtbank. Het aantal maritieme zaken in Antwerpen neemt schrijnend af." VIERSTRAETE. "We bekijken dat geval per geval. Maar duidelijk is dat het Verenigd Koninkrijk meestal over een moderner juridisch instrumentarium beschikt dan België." VIERSTRAETE. "Neen, dat is helemaal onze bedoeling niet. In de commissie zijn maritieme advocaten actief. Die zien erop toe dat de rechten en plichten evenredig verdeeld worden." VIERSTRAETE. "Dat weet ik zo nog niet. Het zou kunnen dat sommige bepalingen in het voordeel van de reders spelen. Maar op andere punten zullen de goederenbehandelaars of expediteurs dan weer een punt scoren. De codex zal een evenwichtig geheel vormen." H.B."Het Belgische zeerecht is hopeloos verouderd en internationale maritieme bedrijven opteren voor Londen als de plaats om geschillen te beslechten"