Zal het nu wel lukken om de voorwaarden voor het verkrijgen van een postlicentie te versoepelen?

Peter Dedecker: "Het ziet ernaar uit dat de postmarkt nu voor de echte liberalisering staat. Als de Europese Commissie met een rechtszaak dreigt, neem je dat het beste serieus. Niettemin zijn er betere argumenten voor een versoepeling dan het-moet-van-Europa. Consumenten, bedrijven en belastingbetalers hebben daar baat bij. Uit gegevens van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat de prijs voor postverzending twee keer sneller stijgt dan de algemene prijsstijging voor diensten. Er vloeit bovendien 320 milj...

Peter Dedecker: "Het ziet ernaar uit dat de postmarkt nu voor de echte liberalisering staat. Als de Europese Commissie met een rechtszaak dreigt, neem je dat het beste serieus. Niettemin zijn er betere argumenten voor een versoepeling dan het-moet-van-Europa. Consumenten, bedrijven en belastingbetalers hebben daar baat bij. Uit gegevens van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat de prijs voor postverzending twee keer sneller stijgt dan de algemene prijsstijging voor diensten. Er vloeit bovendien 320 miljoen euro overheidsgeld naar bpost. "Officieel is de particuliere postmarkt geliberaliseerd in 2013, maar de facto is er een hoge instapdrempel. Nieuwkomers moeten binnen de twee jaar twee dagen per week post bedelen en binnen de vijf jaar het hele grondgebied bedienen. Dat moeten we versoepelen. Te strenge eisen voor de universele dienstverlening en de openbare dienst verhogen die instapdrempel nog. Je zou die universele dienstverlening regionaal kunnen opsplitsen. Zo verlaagt de instapdrempel en krijgen concurrenten de kans te groeien. Dat competitie werkt, kun je trouwens zien aan de jongste toekenning van het krantencontract. Uiteindelijk haalde bpost dat binnen, maar wel tegen een lagere prijs." Peter Dedecker: "Wij zijn de N-VA. Van mij mag alles geregionaliseerd worden. Maar het is ook economisch zinvol. Om competitie mogelijk te maken, moet je een nieuwe speler de kans geven schaalgrootte op te bouwen. Meteen nationale dekking bieden is niet haalbaar voor nieuwe spelers. Telenet heeft zijn plaats in de telecommarkt ook geleidelijk en stapsgewijs verworven." Peter Dedecker: "Dat geldt misschien voor de brievenpost, maar niet voor de pakjes. Dat is een groeisector. Wie enkel een bedrijf in brievenpostbedeling wil uitbouwen, heeft inderdaad weinig overlevingskansen. Daar staat tegenover dat heel wat bedrijven geïnteresseerd zijn om brievenpost als een aanvullende dienst aan te bieden. Denk maar aan bedelers van reclamefolders. "Het omgekeerde gebeurt ook. Bpost ervaart de daling in de brievenpost, maar boort daarom juist nieuwe markten aan. De levering van pakjes, maar ook bijvoorbeeld huisbezoeken voor sommige OCMW's. Dat is toe te juichen. Het zorgt voor werkgelegenheid." Peter Dedecker: "Ik schrok daar ook van. Al vrees ik dat de universele dienstverlening misschien wel als excuus is gebruikt om een kroonjuweel niet in buitenlandse handen te laten vallen. Die reflex is ons ook niet vreemd. Het neemt niet weg dat de liberalisering van de postmarkt nu in ons land geen gelijk speelveld heeft opgeleverd. Daar moeten we iets aan doen."