Het drama van Flint, waar begin de jaren tachtig de GM-plant werd gesloten, is in Michigan nog slechts een nare herinnering. De auto-industrie doet het veel beter, de spin-offs schieten als paddestoelen uit de grond. De overheid "escorteert" bedrijven als Solvay Automotive, dat er fors investeerde.
...

Het drama van Flint, waar begin de jaren tachtig de GM-plant werd gesloten, is in Michigan nog slechts een nare herinnering. De auto-industrie doet het veel beter, de spin-offs schieten als paddestoelen uit de grond. De overheid "escorteert" bedrijven als Solvay Automotive, dat er fors investeerde.Detroit, Lansing (Michigan, VS)."In België beschouwt men Detroit nog steeds als het middelpunt van de rust belt," zegt Norman Johnston, president en CEO van Solvay Automotive Inc. een beetje gepikeerd. "Ten onrechte. Detroit is een center of excellence van technologie, gebaseerd op de auto-industrie. 98 % van de onderzoeks- & ontwikkelingsactiviteiten verbonden met de Amerikaanse autosector, gebeurt hier." Toch is Norman Johnston die de jongste tijd regelmatig voor privé-zaken in ons land is, zijn zoon trouwt deze zomer namelijk met een Brugse ook in de naburige staten Ohio en Indiana gaan kijken op zoek naar de ideale en meest kostenefficiënte locatie voor de nieuwe vestiging van Solvay Automotive (zie kader : Gewikt en Gewogen). De keuze is uiteindelijk toch op Michigan gevallen. Michigan stelt het goed.De staat die in de jaren zeventig en tachtig boegbeeld was van het zieltogende industriële midwesten van de Verenigde Staten haalde einde maart een werkloosheidsgraad van 4,3 % tegenover een nationaal gemiddelde van 5,2 %. Dit is meteen het laagste cijfers sinds 1970. Tussen '94 en '95 werden in de VS 102.000 nieuwe industriële banen gecreëerd, Michigan tekende voor 20 % van deze aanwas. Het groeiritme van de nieuwe productiebanen in Michigan in die periode bedroeg 2,2 % tegenover een nationaal gemiddelde van 0,6 %. Het magazine Site Selection telde in '96 94 nieuwe productievestigingen in Michigan, waarmee de staat op een vijfde plaats staat in de top-10. In de top van de nieuwe en/of uitbreidingsinvesteringen in alle sectoren plaatst Michigan zich met 480 eenheden op de zesde plaats (zie grafiek 2, blz. 55). "Michigan heeft de grootste concentratie van industriële activiteiten in de Verenigde Staten," weet Doug Rothwell, CEO & department director van de Michigan Jobs Commission. "De autonijverheid is voor ons nog steeds zeer belangrijk, en we zien dit als een pluspunt. Detroit blijft het hoofdkwartier voor de Grote Drie, Chrysler, Ford en General Motors. Maar ook Toyota, Honda, Mazda, Hyundai, Nissan, Volkswagen, Saturn en Lotus hebben onderzoekscentra hier." 32,6 % van de in de VS geproduceerde wagens en 22,7 % van de vrachtwagens rollen van de band in Michigan waarmee het ver boven de andere staten uitsteekt (zie grafiek 3). Desondanks tonen data van het 1995 Union Membership aan dat minder dan 18 % van de arbeidskrachten werkzaam in de privé-sector er gesyndiceerd is dit is 15 % minder dan in 1985. Van die 18 % werkt slechts een derde (34 %) voor Chrysler, Ford, GM of een andere autobouwer. "Een auto vandaag biedt meer comfort dan het comfort waarvan mijn ouders konden dromen voor hun huis twintig jaar terug," meent Norman Johnston, die sinds '91 aan het hoofd staat van Solvay Automotive. Dat 16,70 % van Michigans werkkrachten actief zijn in hightechsectoren, de tweede hoogste score van de VS, lijkt dus weinig abnormaal. Zegt Doug Rothwell : "Voor echt goedkope en ongeschoolde arbeid kan een onderneming bij ons niet terecht. Michigan staat voor geschoolde arbeidskrachten, en dat is een troef die wij willen uitspelen." Jaarlijks stelt de staat 30 miljoen dollar ter beschikking voor job training. "Job training op maat," specificeert Pauline Millichamp, account manager bij de Michigan Jobs Commission. "De werkgever laat ons weten aan welk opleidingsprogramma hij nood heeft, wij bezorgen hem dat in samenwerking met zowel privé- als publieke opleiders. Onze financiële bijdrage beloopt 75 % van de kosten." 22 belastingverlagingen in vijf jaarDe Michigan Jobs Commission is de nieuwe benaming voor de instantie die de economische ontwikkeling van de staat Michigan moet bevorderen. Ze concentreert de bevoegdheden die voordien verdeeld en verspreid waren over tientallen administraties. Een hoog opgeleide groep ambtenaren werd omgevormd tot ware "account managers", 23 voor de hele staat, met een geografisch opgedeelde verantwoordelijkheid. Samen bezochten ze 3300 ondernemingen in de staat, voor dit jaar wordt op 4000 bedrijfsbezoeken gemikt. Millichamp : "Binnen onze regio zijn we elk verantwoordelijk voor het begeleiden van investeringen, zowel de nieuwe als de expansie-investeringen. Wij zijn dé contactpersoon voor de bedrijven. Zij kunnen bij ons aankloppen indien een probleem, bijvoorbeeld inzake een milieuvergunning, niet wordt opgelost. Door onze diepte-interviews met de CEO, de human resources manager, de financieel directeur weten we wat de specifieke bedrijfsnoden zijn en kunnen we onze diensten aanpassen. Op deze manier voorkomen we een aantal delokalisaties."Naast deze persoonlijke serviceheeft de staat Michigan de jongste vijf jaar 22 keer de belastingen verlaagd, waardoor in 1996 cumulatief door bedrijven en personen 3,5 miljard dollar is bespaard (zie grafiek 4). Doug Rothwell : "Hierbij hoef je geen kanttekening te maken. Niemand betaalt graag belastingen. Hoe lager de belastingdruk, hoe aantrekkelijker het investeringsklimaat. En wanneer de personen niet veel belast worden, zowel direct als indirect Michigan laat bijvoorbeeld naast de verkooptaks van de staat geen extra lokale ( nvdr stedelijke of gemeentelijke) verkooptaks toe zijn ze niet gemotiveerd om te verhuizen. Zo blijven ook de goede werkkrachten hier." CATHY BUYCK AUTO-INDUSTRIE IN MICHIGAN Vergeet de rust belt. Detroit is een centre of excellence van auto-gerelateerde technologie.