IT-afdelingen in de meeste grote bedrijven hebben tegenwoordig minstens vijf megaprojecten op hun bord: enterprise resources planning (ERP), data warehousing, euro, Jaar 2000 en geïntegreerd systeembeheer. Ze slagen er niet in die projecten op tijd af te werken en de deadlines voor de euro- en de Jaar 2000-projecten komen gevaarlijk dichtbij.
...

IT-afdelingen in de meeste grote bedrijven hebben tegenwoordig minstens vijf megaprojecten op hun bord: enterprise resources planning (ERP), data warehousing, euro, Jaar 2000 en geïntegreerd systeembeheer. Ze slagen er niet in die projecten op tijd af te werken en de deadlines voor de euro- en de Jaar 2000-projecten komen gevaarlijk dichtbij.Met deze waarschuwing toert director Graham Brown van de Britse consultant Neaman Bond Associates tegenwoordig Europa rond. Zijn kantoor ondervroeg 296 hogere IT-managers en strategen uit grote ondernemingen in elf Europese landen, waaronder België. "Elk van die megaprojecten op zich is een serieuze uitdaging, maar de combinatie is afschrikwekkend," zegt Brown, die erop wijst dat driekwart van zijn respondenten projectbeheerssoftware heeft die maar één project tegelijk kan opvolgen (vooral Microsoft Project). "Daardoor krijgt het topmanagement het moeilijk om een allesomvattend overzicht te houden," zegt Brown. Projectbeheer blijft vooral gericht op budget- en kostencontrole, zegt Brown, al is geld volgens de respondenten gemiddeld maar de vijfde belangrijkste oorzaak van problemen, na tijd, scope, bedrijfsvisie en personeelsbeheer. Tijd is probleem nummer één, maar "onvoldoende tijd betekent toch gewoon onvoldoende kennis en mensen?" aldus Brown. De meeste informaticadirecteuren denken dat te kunnen oplossen door meer kennis in te huren, maar met een tekort van 100.000 informatici in Europa, is dat een verloren zaak. Brown: "In sommige posities stijgen de weddes nu met één tot twee percent per maand." Sluitstuk van elke strategie moet dus het beheer van de schaarse kennis- en personeelsmiddelen zijn, maar hiervoor zijn de bedrijven slecht uitgerust. Volgens de enquête, die via interviews verliep, had slechts één op zes respondenten een inventaris van vaardigheden in zijn human resources-systeem die gekoppeld was met het projectbeheer. Nauwelijks één bedrijf op vijf had een ontwikkelingsomgeving die gericht was op het hergebruik van softwaremodules. In het algemeen gaven de IT-directeuren zichzelf overigens minder dan zes op tien voor het afleveren van de projecten op tijd, binnen budget en volgens specificaties. Wie Graham Brown hoort, heeft de neiging om op 1 januari 2000 voorzichtigheidshalve thuis te blijven. Maar misschien is er nog hoop. De studie is gesponsord door Micro-Frame Technologies, de ontwerper van Business Engine. Wat dat is? Oh, een planningstool die talent zo efficiënt mogelijk over grote projecten helpt verdelen...