Naast de in het oog springende boeken die een nieuwe visie voor het voetlicht brengen of eclatante cases toelichten, zoals de werken van Judith Mair en Libby Sartain, kunnen HR-professionals ook kiezen uit een keur van handboeken. Vaak wat stug, bijwijlen onverholen didactisch, maar steevast hoogst informatief en onontbeerlijk.
...

Naast de in het oog springende boeken die een nieuwe visie voor het voetlicht brengen of eclatante cases toelichten, zoals de werken van Judith Mair en Libby Sartain, kunnen HR-professionals ook kiezen uit een keur van handboeken. Vaak wat stug, bijwijlen onverholen didactisch, maar steevast hoogst informatief en onontbeerlijk. Een standaardwerk in die categorie komt van Linda Maund (universiteit van Surrey Roehampton). De titel klinkt akelig academisch: Inleiding tot Human ResourceManagement (Academic Service, 931 blz., 62,50 euro) en de turf kan ook perfect gebruikt worden als cursus. In zeven delen (zoals werving en selectie, ontwikkeling en werknemersrelaties) overloopt Maund het hele vakgebied. Het boek werd bewerkt voor de Nederlandse markt. Professor Job Hoogendoorn ( Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft er zelfs een supplement met cases bijgevoegd (nog 152 blz. extra). Helaas horen er geen Belgische accenten of Vlaamse voorbeelden bij. Een inspirerend en leerzaam overzicht van een heel andere aard vinden we in Werk & Leven (3MI / HR Square, 216 blz., 42,40 euro). De Vlaamse journaliste Mia Nelen brengt een arsenaal van maatregelen in kaart die genomen worden om een beter evenwicht te bereiken tussen werk en prestaties enerzijds en leven anderzijds. Ze tekent de best practices op bij dertien organisaties (zowel mastodonten als Dupont de Nemours, KMO's als Grafische Groep VandenBroele en instellingen als het Virga Jesseziekenhuis Hasselt). De meeste cases deden een gooi naar de trofee Mensvriendelijk Bedrijf, een initiatief van voormalig Vlaams minister Mieke Vogels ( Agalev). De context van die wedstrijd en een beknopte toelichting over een mensvriendelijk personeelsbeleid gaan de casestudies vooraf. Uiteraard moet u ook een mensvriendelijk personeelsbeleid niet meteen als soft bestempelen. U hoeft geen cynicus te zijn om te beseffen dat het finaal gaat om maatregelen die de motivatie van de medewerkers moeten aanscherpen. Nog meer inspiratie daartoe vindt u in Harvard Business Review on Motivating People (Harvard BSP, 212 blz., 24,50 euro, verkrijgbaar bij Acco Leuven, tel. 016 29 11 00, fax: 016 20 73 89). De bundel bevat een selectie van vaak spraakmakende artikels uit het managementblad HarvardBusiness Review. Beschouwingen en praktische tips wisselen elkaar af. Absolute aanrader.