Ondernemers zijn behept met een uitgesproken prestatiedrang. Die gedrevenheid zoeken ze ook bij hun medewerkers. Bij de selectie mogen ze dus niet alleen peilen naar de kennis en de vaardigheden, maar moeten ze ook de persoonlijkheid meten - nog een hachelijker proces dan het nagaan van de vakbekwaamheid. Toch levert ook de dynamische combinatie van kunde en enthousiasme niet noodzakelijk een succesvolle aanwerving op. Ten eerste moet je die geestdriftige medewerker ook nog voldoende motiverende taken geven waarop hij zijn b...

Ondernemers zijn behept met een uitgesproken prestatiedrang. Die gedrevenheid zoeken ze ook bij hun medewerkers. Bij de selectie mogen ze dus niet alleen peilen naar de kennis en de vaardigheden, maar moeten ze ook de persoonlijkheid meten - nog een hachelijker proces dan het nagaan van de vakbekwaamheid. Toch levert ook de dynamische combinatie van kunde en enthousiasme niet noodzakelijk een succesvolle aanwerving op. Ten eerste moet je die geestdriftige medewerker ook nog voldoende motiverende taken geven waarop hij zijn bevlogenheid kan botvieren. Ten tweede moet je opletten dat een kliek enthousiastelingen niet al te onstuimig tekeergaat. Een behoedzaam karakter ertussen kan fungeren als een levensnoodzakelijke rem.Uitsluitend personeelsleden aanwerven met een hoog prestatiemotief zou ook heel wat talent onbenut laten. Misschien heeft een kandidaat met faalangst veel meer troeven. Een juiste aanpak levert dan een betere medewerker op dan de vastberaden gegadigde. Laat je niet zomaar verblinden door het ogenschijnlijk bezielde molenwieken van de zelfverzekerde sollicitant.Zulke overwegingen - doorgaans uitvoerig gestut met theoretische funderingen en onderzoeksresultaten - vinden we terug in Mens en Organisatie. De academische onderbouw wordt wel eens uitputtend, maar hoort onvermijdelijk bij het opzet van het boek, dat de lezer uitgebreid wil laten kennismaken met de diverse denkbeelden over mens en organisatie. Bovendien wilden Dries Berings en Trui Steen, docenten aan de Brusselse Economische Hogeschool Sint-Aloysius ( Ehsal), absoluut vermijden om gebakken lucht te verkopen. In het bonte universum van het personeelsbeleid en de organisatieleer stuit je op de vreemdste theorieën, maar Berings en Steen houden zich nauwgezet en onverdroten aan de wetenschappelijk onderzochte modellen. Wie naarstig op zoek is naar een alleenzaligmakend managementmodel, komt evenwel van een koude kermis thuis. De auteurs noemen kant-en-klare recepten een fata morgana. Daarom laten ze de lezers kennismaken met diverse denkbeelden, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Ze stellen dat gedetailleerde overzicht voor in een historisch en een thematisch perspectief. Daarin inventariseren ze alle aspecten van wat ze etiketteren als mens en organisatie, een label dat geldt voor zowel personeelsbeleid als organisatieleer. Ze brengen twee dimensies samen, die ze zelf samenvatten als de mens in de organisatie en het organiseren van mensen. Ook de kolom hiernaast verkent kort enkele doorwrochte uitgaven over die managementfacetten. Luc De Decker [{ssquf}]Dries Berings & Trui Steen, Mens en Organisatie. De Boeck, 328 blz., 24,55 euro.