Stagnerende medewerkers revitaliseren
...

Stagnerende medewerkers revitaliserenBent u na uw 45ste veroordeeld tot het uitzitten van uw tijd ? Steeds meer mensen, zowel uitvoerders als kaderleden, kampen met dat desperate gevoel. Volgens de ene expert is het de schuld van de almaar vroegere uitstapregelingen en het misbruik van het brugpensioen. Dat vervroegt de even-uitbollen-mentaliteit. Volgens de andere specialist is dat contraproductieve syndroom te wijten aan een belabberd of zelfs onbestaand echt personeelsbeleid, dat niet werkt met de concepten loopbaanontwikkeling en lerende organisatie. Over dat fundamentele gebrek en de verregaande gevolgen ervan, zowel op menselijk als bedrijfsvlak, schreef de Nederlandse loopbaanadviseur (en voormalig personeelsmanager bij Unilever) Ron van de Water het praktijkgerichte boek Management van stagnerende medewerkers. Gelukkig staat hij daarin niet alleen aan de klaagmuur, hij wijst ook op de signalen die aangeven dat er wat misloopt én zoekt uit hoe de betrokkene naar een beter pad geleid kan worden. Revitaliseren noemt hij dat. Het komt erop aan stagnatie tijdig te herkennen. Iemand die niet meer mee kan of wil, vertoont een bepaald gedragspatroon. We pikken enkele tekens uit de lijst die van de Water aankruist : geeft zelden of nooit suggesties, heeft weerstand tegen verandering, solliciteert niet intern, is niet of nauwelijks bereid tot scholing, geeft bij gemaakte fouten geen signalen en toont zich weinig betrokken. "Het beeld dat dit rijtje van signalen oproept, is dat van iemand die kiest voor overleven in plaats van leven," commentarieert de auteur. "Men tracht zich, zo goed en zo kwaad als dat gaat, te handhaven. Van initiatieven, groei of ontwikkeling is geen sprake meer, er wordt alleen nog op de winkel gepast." Na een lange omweg via stressomgang, levens- en loopbaanperspectief, komt van de Water ter zake met een handleiding om de geschikte interventies te selecteren en toe te passen. Dat doet hij aan de hand van het 7R-model (zo genoemd naar de beginletters van de zeven opties). Elke optie is ingrijpender dan de vorige. Bij renew volstaat training on the job als vitaminekuur. Reorient vergt een forsere bijscholing. Bij redesign worden enkele taken van de stagnerende medewerker overgeheveld naar anderen. Dit kan een verandering van salaris teweegbrengen. Restructure gaat nog verder : er wordt over en weer geschoven met taken binnen een hele afdeling. Redeploy betekent het schuiven met de persoon zelf : hij krijgt een andere functie. Als dit een lagere functie is, wordt de operatie demotie (het tegenovergestelde van promotie) genoemd. Als niets baat, neemt men zijn toevlucht tot retire (vervroegde uittreding of ontslag). Of brengt rethink soelaas ? Hierbij wordt zowaar een nieuwe functie met mogelijk een nieuw product of een nieuwe doelmarkt gecreëerd, waarvoor de ervaring van de betrokkene ingezet kan worden. Een heuse handleiding durven we dit beknopte boek niet noemen. Het blijft veeleer bij een aansporing om het probleem aan te pakken en heeft de verdienste meteen al de eerste praktische krijtlijnen ervoor te trekken. Kortom, een boek om u wakker te schudden. Revitaliseren ?LDD Ron van de Water, Management van stagnerende medewerkers. Kluwer, 110 blz., 900 fr.