Het juiste kaderlid
...

Het juiste kaderlidEr zijn in het leven drie zaken waarbij alles is geoorloofd : in de oorlog, in de liefde en bij het in dienst nemen. Met deze boutade beginnen Stefaan Lievens en Jan Roodhooft hun ongewone handleiding over solliciteren en selecteren. Lievens, hoogleraar psychologie aan de Universiteit Gent en tevens verbonden aan de Ehsal-Brussel, publiceerde onder meer over testpsychologie en deontologie van de personeelsselectie. Co-auteur Roodhooft, een doctor in de rechten die werkt als assistent aan de KU-Leuven, stuurde vooral werk over burgerlijk recht de wereld in. Uiteraard spreken ze meteen hun knipoog tegen. Toch blijkt een ernstige gedetailleerde regelgeving over werving en selectie van personeel nog vrij jong : "Hoewel overreglementering schering en inslag is op veel maatschappelijke domeinen, was er tot voor kort op het gebied van werven en uitkiezen van personeel weinig juridisch raamwerk voor de belanghebbenden : sollicitant, bedrijf en selecteur."Tot deze drie participanten richten Lievens en Roodhooft zich. Met dat drievoudige perspectief onderscheiden ze zich van de ontelbare publicaties terzake. In de huidige (arbeids)markt wordt het wervingsproces voor alle partijen steeds crucialer, complexer en moeilijker. Zowel het overgrote aanbod in de meeste disciplines als de snel evoluerende jobvereisten doen de werkgevers in het haar krabben. Met de massale werkloosheid als bittere realiteit, graaien ook de sollicitanten naar een houvast.Lievens en Roodhooft slagen gedeeltelijk in hun opzet, een verdienste die slechts mogelijk is omdat dit werk niet zomaar de traditionele geboden en verboden op een rij zet. De werver vindt er geen keurig voorgedrukte advertenties of vragen voor een psychologische test. De sollicitant treft er evenmin voorgekauwde brieven aan. Het boek richt zich immers niet op de pas gediplomeerde werkzoekende of starter. Ook zij kunnen er veel van opsteken, maar de doelgroep wordt gevormd door de sollicitant en de selecteur die het klappen van de zweep kennen. In dit werk kunnen ze hun dorst naar verbetering, verdieping en een grotere kieskeurigheid laven. Hoewel ook informatie voor en over arbeiders en bedienden niet geheel ontbreekt, spitst het boek zich toe op de concrete vraagstelling over solliciteren en selecteren op midden- en hoger kaderniveau.Dat laatste mag letterlijk opgevat worden. De structuur valt uiteen in zowat 100 vragen. Een greep uit de thema's : advertenties, selectiemodaliteiten, psychologisch rapport, privacy, discriminatie en rechtskundige aspecten. De belangrijkste cao's en decreten terzake werden als bijlage afgedrukt. Een conclusie ? Bruikbaar als geheugensteun en oogopener, maar te beperkt om als referentiewerk op een piëdestal geplaatst te worden.LUC DE DECKERStefaan Lievens & Jan Roodhooft, Kies-Keurig. Roularta Books, 166 blz., 875 fr.