"België heeft zich juridisch goed gewapend tegen eventuele financiële schokken die de systeembanken of andere belangrijke financiële instellingen kunnen bedreigen." Dat zegt Dirk Van Gerven, vennoot van het advocatenkantoor NautaDutilh. "De politieke overgangssituatie die we nu kennen, hoeft dus geen probleem te zijn voor de financiële stabiliteit. Het parlement heeft vlak voor het ontslag van de regering een wet aangenomen die juridische instrumenten creëert, waardoor een r...

"België heeft zich juridisch goed gewapend tegen eventuele financiële schokken die de systeembanken of andere belangrijke financiële instellingen kunnen bedreigen." Dat zegt Dirk Van Gerven, vennoot van het advocatenkantoor NautaDutilh. "De politieke overgangssituatie die we nu kennen, hoeft dus geen probleem te zijn voor de financiële stabiliteit. Het parlement heeft vlak voor het ontslag van de regering een wet aangenomen die juridische instrumenten creëert, waardoor een regering snel kan handelen als een bank kantelt. Geheel hypothetisch is dit niet. Bij de perikelen over Griekenland en de Spaanse bank Cajasur ging er weer een siddering door de geldmarkten." Van Gerven is een autoriteit in finan-cieel recht. De advocaat trad onder meer op voor de overheid bij de redding van KBC en is ook lid van de raad van toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Hij benadrukt dat hij in eigen naam spreekt. In de toekomst heeft de regering uitdrukkelijk de mogelijkheid om banken of verzekeringsmaatschappijen te redden door de aandelen of activa te verkopen. In beide gevallen moeten de aandeelhouders of de onderneming een 'billijke vergoeding' krijgen. Over de hoogte daarvan kunnen de betrokkenen ten gronde in beroep gaan, maar over het principe van de redding zelf doet de rechtbank van eerste aanleg in Brussel uitspraak. Drie dagen na de beslissing moet de regering een verzoekschrift indienen en een week later maakt de rechtbank de datum van de rechtszitting bekend. Binnen twintig dagen is een uitspraak verplicht. Er is geen beroep mogelijk. "Gedaan met het eindeloze juridische gepalaver over de rechtsgeldigheid van de regeringsbeslissing", zegt Van Gerven. "Dat zal ook de onderneming in kwestie meer rust en stabiliteit geven." Er wordt ook een comité voor systeemrisico's opgericht dat strategische beslissingen van banken kan blokkeren. Het comité wordt gevormd door directieleden van de Nationale Bank en de CBFA. "Het idee van het twin peaks-stelsel van de twee controleorganisaties blijft overeind, maar de nieuwe wet laat het aan de regering over om dit verder uit te werken. Zo kan ze snel inspelen op eventuele latere Europese beslissingen hierover. De grote zwakheid in het systeem is immers het gebrek aan coördinatie tussen de lidstaten. Een gezamenlijk EU-beleid zou de slagkracht serieus versterken tegenover speculanten." H.B.