De discussies over de pensioenhervorming zitten in het slop. De onderhandelingen worden toegespitst op een beperkt aantal onderwerpen. Zo willen de liberalen dat enkel mens...

De discussies over de pensioenhervorming zitten in het slop. De onderhandelingen worden toegespitst op een beperkt aantal onderwerpen. Zo willen de liberalen dat enkel mensen die twintig jaar gewerkt hebben recht krijgen op het minimumpensioen van 1.500 euro. Ook een pensioenbonus tot 100 euro per maand voor wie langer werkt, het deeltijds pensioen en ingrepen om de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, liggen op tafel. In de aanloop naar de nationale stakingsdag waarschuwde de socialistische vakbond ABVV voor een sociaal bloedbad als de toegang tot het minimumpensioen beperkt wordt. Voor de vakbond is de veralgemening van de tweede pensioenpijler "geen prioriteit". De nieuwe voorzitster en de algemeen secretaris van pensioenfondsenvereniging PensioPlus reageren dat de tweede pijler nog onvoldoende kansen heeft gekregen om te groeien.