Dat er in de pensioenkas geen feitelijk, maar een gecreëerd deficit is, dat zouden wij allemaal moeten weten. Dat dit toe te schrijven is aan het politieke wanbeleid is ook al geen nieuws. Echt nieuws is wel deze, nu openbaar gebrachte, vaststelling dat men daar nog steeds kwistig met het geld smijt terwijl men een solidariteitsbijdrage vraagt aan degenen die reeds op pensioen zijn !
...

Dat er in de pensioenkas geen feitelijk, maar een gecreëerd deficit is, dat zouden wij allemaal moeten weten. Dat dit toe te schrijven is aan het politieke wanbeleid is ook al geen nieuws. Echt nieuws is wel deze, nu openbaar gebrachte, vaststelling dat men daar nog steeds kwistig met het geld smijt terwijl men een solidariteitsbijdrage vraagt aan degenen die reeds op pensioen zijn !Onlangs deed ik een onderzoek (met bevestiging bij de pensioenkas) naar wat er feitelijk gebeurt met de pensioensberekening van iemand die uit de echt gescheiden is en bijvoorbeeld hertrouwt. Ik stelde vast dat er op een bepaald ogenblik, in een veel voorkomende situatie, voor dezelfde loopbaan, een pensioen tweemaal wordt uitbetaald.Voorbeeld : Iemand is vier jaar getrouwd geweest en vraagt de echtscheiding aan. Deze echtscheidingsprocedure duurde in dit voorbeeld twaalf jaar (echt gebeurd), waarna de man opnieuw hertrouwt, zijn ex-vrouw deed dit niet.Na onderzoek en bevestigd door de pensioenkas, afdeling Oost-Vlaanderen, kom ik tot de volgende vaststelling :1. Eén van de uit de echt gescheiden partners (man of vrouw) kan, naast een pensioen voor eigen prestaties, een supplementair bijkomend pensioen bekomen voor de beroepsbezigheden die de ex-echtgeno(o)t(e) uitoefende tijdens de periode dat ze samenwoonden.De voornaamste, noemenswaardige, voorwaarden zijn :A. dat de aanvrager niet mag hertrouwd zijn.B. dat zijn/haar pensioen lager moet liggen dan dat van de ex-echtgeno(o)t(e) of dat zij of hij helemaal geen pensioen heeft.2. Diezelfde rechten kan de ex-echtgeno(o)t(e) ook laten gelden voor de duur van de echtscheidingsprocedure, zijnde een periode waarin zij niet meer samenleefden en in feite met mekaar niets meer te zien hadden, in de meeste gevallen zijn zij zelfs de grootste vijanden. D.w.z. : Dat de aanvrager (ex-echtgeno(o)t(e) in dit voorbeeld) hiervoor het gevraagde aanvullende pensioen, in totaal zestien jaar krijgt, berekend op basis van de prestaties van de andere ex-echtgeno(o)t(e), zijnde : 4 jaar (samenwonen) + 12 jaar (echtscheidingsprocedure) = 16 jaar.3. De echtgeno(o)t(e) van diegene die hertrouwd is, de tweede dus, bekomt evenwel automatisch de pensioenrechten van haar huidige echtgeno(o)t(e) voor zijn volledige loopbaan (dus eveneens voor de hiervoor vermelde 4 jaar + 12 jaar = 16 jaar). Dus kunnen twee personen een supplementair aanvullend pensioen krijgen voor dezelfde prestaties van de andere echtgeno(o)t(e).Konklusie : Gezien er in België honderdduizenden uit de echt gescheiden personen zijn, waarvan er op zijn minst honderdduizend in de hiervoor vermelde situatie verkeren (alleen met mogelijke andere jaartallen), kan men ervan uitgaan dat er dan ook honderdduizend personen van deze miskleun gebruik maken, en dit temeer, daar de ex-echtgeno(o)t(e) hiervoor niets speciaals moet doen. De pensioenkas doet deze berekening en kontrole automatisch.Ik kan er begrip voor opbrengen dat de ex-echtgeno(o)t(e) een pensioen of supplementair pensioen kan bekomen voor de periode van samenwonen (samenleven), maar het is totaal onrealistisch en onaanvaardbaar dat de ex-partner een pensioen kan krijgen voor de periode van de echtscheidingsprocedure. Dit is o.a. een beloning en aanmoediging voor het dwarsliggen tijdens de echtscheidingsprocedure. Deze dure grap toont sowieso de onkunde aan van onze politieke machtsdragers en hun entourage.Ik kwam verder tot de vaststelling dat bij een feitelijke scheiding van "tafel en bed" deze procedure ook geldig is, en de aanvrager (vroegere partner) bij gebrek aan een eigen pensioen of indien het bedrag van zijn/haar pensioen lager ligt dan de helft van het gezinspensioen dat aan de andere partner wordt toegekend, deze rechten kan laten gelden op een gedeelte van het pensioen van de andere partij. Dus ook uit de periode van de feitelijk en wettelijk erkende gescheiden toestand van "tafel en bed".Iwein D'Haeseleer, Moorsel-Aalst.