De Amerikaanse steenkoolproducent Peabody Energy is actief in de Verenigde Staten (60 % van de omzet), waar het thermal coal produceert (brandstof voor elektriciteitscentrales), en in Australië (40 % van de omzet), waar de output vooral bestaat uit metallurgical coal (steenkool voor staalproductie). In de Verenigde Staten beschikt de groep over een concurrentieel voordeel, want in het Powder River Basin, waar Peabody actief is, zijn de productiekosten het laagst en dus de marges het hoogst. De vraag naar thermal coal trekt wereldwijd opnieuw aan. In de Verenigde Staten moet steenkool concurreren met goedkoop aardgas. Toch is het aandeel van steenkool in de Ameri...

De Amerikaanse steenkoolproducent Peabody Energy is actief in de Verenigde Staten (60 % van de omzet), waar het thermal coal produceert (brandstof voor elektriciteitscentrales), en in Australië (40 % van de omzet), waar de output vooral bestaat uit metallurgical coal (steenkool voor staalproductie). In de Verenigde Staten beschikt de groep over een concurrentieel voordeel, want in het Powder River Basin, waar Peabody actief is, zijn de productiekosten het laagst en dus de marges het hoogst. De vraag naar thermal coal trekt wereldwijd opnieuw aan. In de Verenigde Staten moet steenkool concurreren met goedkoop aardgas. Toch is het aandeel van steenkool in de Amerikaanse elektriciteitsproductie weer toegenomen naar 41 %, tegenover 34 % twee jaar geleden en 39 % vorig jaar. Aardgas en nucleaire energie staan in voor respectievelijk 24 % en 20 %. Volgens het Internationaal Energie Agentschap zal steenkool mondiaal de komende jaren ruwe olie inhalen als belangrijkste energiebron. Door de hoge steenkoolreserves en de lage prijs is steenkool erg populair in China en India. China is wereldwijd zelfs de grootste steenkoolverbruiker, met een aandeel van 80 % in de energievoorziening. In de Verenigde Staten kwam de Environmental Protection Agency (EPA) eerder dit jaar met nieuwe doelstellingen voor de uitstoot van elektriciteitscentrales. Die moeten hun schadelijke uitstoot met 30 % verminderen. Nutsbedrijven zouden dat onder meer moeten klaarspelen door een lager gebruik van steenkool. De EPA krijgt echter forse tegenkanting, vooral uit Republikeinse hoek. Het is dus niet uitgesloten dat de definitieve regels minder streng worden. Voor metallurgical coal is er momenteel een overaanbod door de lagere vraag naar staal, hoewel de World Steel Association voor dit jaar een groei van de vraag met 3,1 % vooropstelt. De steenkoolsector kondigde al voor 20 tot 25 miljoen ton capaciteitsverminderingen aan, maar tot nog toe werd daarvan maar een fractie gerealiseerd. Ook Peabody heeft de productie van de Australische Burton Mine met 1 miljoen ton teruggeschroefd. De fundamenten verbeteren dus stilaan, zij het langzaam. Peabody verkocht vorig jaar 252 miljoen ton steenkool. Dit jaar zal het verkoopcijfer tussen 245 en 260 miljoen ton uitkomen. De groep beschikt over 8,3 miljard ton aan steenkoolreserves en heeft ook 200.000 hectare land in eigendom. In het tweede kwartaal stegen de verkoopvolumes met 1,5 %, tot 61,7 miljoen ton. De groepsomzet steeg met 1,9 %, tot 1,76 miljard USD, waarbij de Amerikaanse mijnen een vooruitgang met 6,2 % lieten optekenen. In Australië was er een omzetdaling met 5 %. De groep was, net als in het eerste kwartaal, verlieslatend (73 miljoen USD) en ook in het lopende derde kwartaal zal het financiële resultaat met rode inkt worden geschreven. De langetermijnschuld bleef ongewijzigd op bijna 6 miljard USD. Met 2,1 miljard USD aan beschikbare liquiditeiten zitten er voor Peabody niet onmiddellijk financiële zorgen aan te komen. Het pessimisme ten aanzien van steenkool is zo groot dat negatieve verrassingen zo goed als uitgesloten zijn. Peabody is intussen teruggevallen tot het koersniveau van 10 jaar geleden. Aan 0,6 keer de omzet en 1 keer de boekwaarde is het neerwaartse risico beperkt. Een turnaroundkandidaat op middellange termijn. Advies: koopwaardig Risico: gemiddeld Rating: 1B