Onderzoekers mogen geen kippen zijn in een legbatterij. Wij mogen geen onderzoek voeren op onszelf en voor onszelf, maar moeten voortdurend kijken naar de noden in het bedrijfsleven. Zeker in een businessschool doen we aan dienstverlening." Paul Matthyssens is sinds dit academiejaar de nieuwe decaan van Antwerp Management School en zwaait de vensters wijd open. De professor strategisch management zet in op verdere internationale samenwerking en nieuwe relaties met het bedrijfsleven en ambieert van AMS de meest klantgerichte businessschool ooit te maken.
...

Onderzoekers mogen geen kippen zijn in een legbatterij. Wij mogen geen onderzoek voeren op onszelf en voor onszelf, maar moeten voortdurend kijken naar de noden in het bedrijfsleven. Zeker in een businessschool doen we aan dienstverlening." Paul Matthyssens is sinds dit academiejaar de nieuwe decaan van Antwerp Management School en zwaait de vensters wijd open. De professor strategisch management zet in op verdere internationale samenwerking en nieuwe relaties met het bedrijfsleven en ambieert van AMS de meest klantgerichte businessschool ooit te maken. PAUL MATTHYSSENS. "Alsof je op een rijdende trein springt. Het boeiende aan dit 'tandemmodel' is dat je studieronde op je functie als manager vroeger begint. Je ziet snel de verbeterpunten en kunt eigen accenten leggen. Je kunt ook al belangrijke relaties beginnen opbouwen en de bedrijven waarmee je samenwerkt, zien twee personen die goed met elkaar overweg kunnen. Op businessvlak kunnen zij er gerust op zijn dat de kennis en ervaring worden uitgewisseld en doorgegeven. Dankzij die fade out-fade in kunnen ze op beide oren slapen." MATTHYSSENS. "Philippe Naert heeft de reputatie van Antwerp Management School heruitgevonden en hij heeft een professionele organisatiestructuur uitgewerkt, met een degelijke kostenallocatie en met het oog op rendement. Hij heeft ook structurele samenwerkingsverbanden uitgezet met businessscholen over de hele wereld en die wil ik verder uitbreiden. Het diploma van onze studenten wordt op die manier sneller internationaal erkend en gewaardeerd en via uitwisselingsprogramma's kunnen zij een wereldwijd netwerk uitbouwen. En we zorgen voor internationale lesprogramma's. Zo worden de 3C Master of Global Management en de master of finance gedeeltelijk bij ons en gedeeltelijk in New York gedoceerd. "Voorts staan we voor de oprichting van een e-businessschool, wat een heel andere leeromgeving wordt. Dat is iets waar een nieuwe decaan zich op kan storten. We moeten hierin nog een hele identiteit opbouwen." MATTHYSSENS. "Ik stel vooral vast dat bedrijven zeggen geen talent te vinden, maar dat ze tegelijk zelden onze buitenlandse alumni aanwerven, omdat zij niet genoeg Nederlands zouden spreken. Ze trekken dan jammerlijk genoeg weer naar hun thuisland of naar andere landen. Het is natuurlijk belangrijk noties te hebben van de landstaal, maar in bijvoorbeeld Nederland of in Scandinavië is er toch duidelijk meer openheid en is het Engels vaker de voertaal in bedrijven." MATTHYSSENS. "Het gaat hier over oplossingen bedenken voor kleine bedrijven in de maakindustrie. Hoe kunnen zij overleven? In die sector werken 20.000 mensen. Op dit soort maatschappelijk relevante vraagstukken een ant-woord bieden, motiveert me in mijn werk." JDC"Bedrijven zeggen geen talent te vinden, maar tegelijk werven ze zelden onze buitenlandse alumni aan"