Tijdens een lunchcauserie van Itinera Institute op donderdag 19 februari zei Paul De Grauwe dat het onvermijdelijk is dat we het record van de staatsschuld - dat dateert van 1993 en 137 procent bedraagt - zullen breken. De Leuvense professor voegde eraan toe dat op zich niet zo erg te vinden, want "momenteel wil iedereen tegelijk sparen en iedereen tegelijk zijn schulden afbouwen. Op die manier verzeil je in een negatieve spiraal. De overheid moet dus het omgekeerde doen en ontsparen en schu...

Tijdens een lunchcauserie van Itinera Institute op donderdag 19 februari zei Paul De Grauwe dat het onvermijdelijk is dat we het record van de staatsschuld - dat dateert van 1993 en 137 procent bedraagt - zullen breken. De Leuvense professor voegde eraan toe dat op zich niet zo erg te vinden, want "momenteel wil iedereen tegelijk sparen en iedereen tegelijk zijn schulden afbouwen. Op die manier verzeil je in een negatieve spiraal. De overheid moet dus het omgekeerde doen en ontsparen en schuld opbouwen." De redenering van De Grauwe was te lezen op de website van Trends. Er volgde meteen een stroom van reacties. > Je kunt wel graag willen dat de recessie niet te diep snijdt en dat de economie aanzwengelt, maar falingen, werkloosheid en privéschulden komen vanzelf op ons af, wat we ook doen. Aangezien de wereldeconomie steeds meer afhankelijk wordt van industriële productie met weinig meerwaarde - en vooral gericht is op consumptie - heeft men die steeds minder onder controle. > Dergelijke schulden en tekorten ontstaan door het sinterklaas- en wanbeleid van de overheid, gestimuleerd door de burger die steeds meer wil met minder inspanningen. De arbeidskosten in België behoren tot de hoogste in de wereld, net als de belastingdruk. Een op de vier werknemers is een ambtenaar. Met andere woorden, de overheid doet al jaren al het mogelijke om het de ondernemers onmogelijk te maken... Uiteindelijk beland je dan in dit soort situaties. > Kan de professor ons misschien eens duidelijk maken hoe we die staatsschuld moeten afbouwen en welke heilige huisjes er in dat geval zullen sneuvelen? Ik vind het toch vreemd te beweren dat enorme schulden maken niet erg is. > Tja, de overheid doet zoals steeds net het omgekeerde van wat ze zou moeten doen. De politici hebben echt een probleem. Voeg hieraan toe dat ze enkele maanden geleden nog van de daken schreeuwden dat er geen of slechts een klein overheidstekort zou zijn. > Ik ben twee dagen in Nederland op bezoek geweest en heb daar het genoegen gehad 's avonds naar het Nederlandse televisiejournaal te kijken. Het is duidelijk dat de Nederlandse regering een andere mening is toegedaan dan die van ons. De overheid moet niet de consumptie onderhouden met geleend geld, maar ze moet bezuinigen en investeren. In Nederland gaan ze 20 miljard bezuinigen op de begroting en de boodschap is heel duidelijk: elke uitgave die economisch niet direct verantwoord is, komt in aanmerking om te worden geschrapt. Zonder taboes.