"Nadat Unilin eind 2005 verkocht was aan het Amerikaanse concern Mohawk ben ik nog een tijdje gebleven. In de zomer van vorig jaar heb ik ontslag genomen als bestuurder. Ik had me voorgenomen om in deze fase van mijn leven nog iets anders te doen. Initieel dacht ik eraan om zelf een of twee kleine bedrijven over te nemen. Later groeide het idee om te participeren in meerdere kleine bedrijven, om het risico te spreiden. Zo kwam ik in contact met BAN Vlaan...

"Nadat Unilin eind 2005 verkocht was aan het Amerikaanse concern Mohawk ben ik nog een tijdje gebleven. In de zomer van vorig jaar heb ik ontslag genomen als bestuurder. Ik had me voorgenomen om in deze fase van mijn leven nog iets anders te doen. Initieel dacht ik eraan om zelf een of twee kleine bedrijven over te nemen. Later groeide het idee om te participeren in meerdere kleine bedrijven, om het risico te spreiden. Zo kwam ik in contact met BAN Vlaanderen." "Ik ben dus nog maar pas bezig, maar ik doe dit heel graag. Elke twee tot drie weken zie ik echte ondernemers die initiatieven nemen. Daar zitten we dan met een 25-tal potentiële investeerders om die projecten te evalueren. Ik ken geen ander vergelijkbaar forum. Ik bekijk nu een tiental projecten, en ik heb één investering afgerond, het voedingsbedrijf Country Chef, waar ik lid ben van de raad van bestuur. Dat is een significante participatie (De Fraeye noemt liever geen bedrag, nvdr). Ik heb geen blokkeringsminderheid, maar er zijn wel regels dat voor bepaalde beslissingen een meerderheid vereist is op het niveau van de raad van bestuur en van de aandeelhouder(s). Ik wil een bijdrage kunnen leveren, en natuurlijk ook controle houden over wat er met mijn centen gebeurt." "In de komende drie maanden verwacht ik meerdere participaties te nemen. Ik wil maximaal tien dossiers, waarvan ik er vijf echt actief wil opvolgen." "Meer dan louter de financiële overwegingen, speelt de maatschappelijke relevantie voor mij zeker mee. Ik heb een zekere ervaring opgebouwd, en naast financiële steun wil ik die ondernemers ook nog andere zaken te bieden hebben. Daarom wil ik mij richten op zaken waarvan ik iets afweet." "Ik opteer voor investeringen tussen 100.000 en 300.000 euro. Mijn streefdoel is om zo'n 25 procent van de aandelen te hebben. Dat is een significant engagement. Een syndicaat vormen met andere business angels ligt mij wel, maar ik kan begrijpen dat zoiets niet altijd goed ligt voor de onderneming. Men vreest - vaak ten onrechte - dat er meer rapportering vereist zal zijn door er verschillende aandeelhouders bij te halen. Anderzijds, met verschillende mensen vergroot je de toegevoegde waarde. Ik investeer ook liever zelf, eerder dan te participeren in een fonds, omdat ik echt betrokken wil zijn."