Verlaat BTR
...

Verlaat BTRP aul Buysse is opnieuw een vrij man. Hij verlengt zijn contract met het Britse BTR niet. Paul Buysse was bij zijn afscheid één van de zes toplui van BTR, de grootste industriële onderneming van Groot-Brittannië. BTR heeft honderden dochters op de vijf continenten, 125.000 medewerkers, een omzet van 8 miljard pond, een return on capital van 20 procent en een return on sales van 15 procent. Londense beursanalisten bekritiseren het feit dat BTR de bottom line de jongste tijden minder in de gaten houdt en de omzet en het marktaandeel zwaarder laat tellen. Professioneel gaat Paul Buysse verder met een portefeuille van oude (en nieuwe) bestuursmandaten en projecten in de sfeer van managementopleiding. Lokt ook de politiek ? Paul Buysse is bekommerd om het bestuur van Antwerpen en werd al vroeger gepolst voor politieke mandaten.In 1991 werd Paul Buysse concernbestuurder van BTR, de industriële holding waartoe onder meer Hansen Transmissions International, gevestigd in Edegem, behoort. Voordien revitaliseerde Paul Buysse Hansen Transmission en werd daarop aan het begin van de jaren negentig als niet-Brit één van de zes hoofddirecteuren van het beursgenoteerde BTR. De Paul Buysse Region van BTR omvatte 385 ondernemingen, 30.000 medewerkers en 25 % van de concernomzet. Buysses divisie kende sedert 1991 een gemiddelde winstgroei van 19 %. BTR buigt vandaag zijn internationalisering terug ; de board werd opnieuw Britser ; het aantal verwervingen daalde. Dat lag Paul Buysse, die ondernemingen bestudeerde en kocht voor BTR op alle continenten, minder. Paul Buysse had een hels reisritme om de delen van zijn divisie op te volgen. Zeventig procent van zijn tijd ging op aan Europese en internationale vliegtuigtrips. In november 1997 pendelde hij zesmaal tussen Antwerpen en Londen, zat hij één dag in Johannesburg en een week in Australië. Hij sleet meer uren in eerste klasse tussen de continenten dan bij zijn (jongste) kinderen, echtgenote en de professionele relaties en vrienden in Vlaanderen. Paul Buysse is erevoorzitter van de Kamer van Koophandel en Nijverheid van Antwerpen, houdt de vinger aan de pols bij het Strategisch Plan Antwerpen dat het hoogtepunt werd van zijn voorzitterschap , is censor van de Nationale Bank, voorzitter van de Antwerpse afdeling van de Koning Boudewijn Stichting en onder meer bestuurder van de Gimv. PAUL BUYSSE (BTR) Meer tijd voor het Belgische ondernemingsleven.