Dat is niet uitgesloten, maar dan nemen Greenspan en zijn FED-kompanen wél een groot risico. Bijgaande grafiek vergelijkt de rentestructuur in de Verenigde Staten in het begin van 2001 met die van medio juli. De zogenaamde rentecurve geeft aan waar de rentevoeten zich bevinden voor periodes van drie maanden tot 30 jaar. De scherpe daling van de kortetermijnrentevoeten, zoals georchestreerd door de FED, komt in deze grafiek zeer duidelijk naar voren. O...

Dat is niet uitgesloten, maar dan nemen Greenspan en zijn FED-kompanen wél een groot risico. Bijgaande grafiek vergelijkt de rentestructuur in de Verenigde Staten in het begin van 2001 met die van medio juli. De zogenaamde rentecurve geeft aan waar de rentevoeten zich bevinden voor periodes van drie maanden tot 30 jaar. De scherpe daling van de kortetermijnrentevoeten, zoals georchestreerd door de FED, komt in deze grafiek zeer duidelijk naar voren. Op de langetermijnrentevoeten heeft de centrale bank geen directe impact. Die komen tot stand in de markt, en dat vooral op basis van de inflatieverwachtingen van de marktdeelnemers. Sinds de jongste kortetermijnrenteverlaging veerden de langetermijnrentevoeten onmiskenbaar op.De rentecurve van midden juli vertoont weer een vrij steil karakter. De kortetermijnrentevoeten liggen beduidend lager dan die op langere termijn. De evolutie van de langetermijnrentevoeten is een signaal naar de FED: de financiële markten vinden dat de monetaire stimulering op sterke inflatoire druk dreigt uit te draaien. Louter op zich zou dat Greenspan tot voorzichtigheid moeten aanzetten.Maar er is nog meer. De kenmerken van de Amerikaanse markt van immobiliënfinanciering zorgen ervoor dat een stijging van de rentevoeten op lange termijn snel doorspeelt in de financieringslasten, ook van lopende kredietovereenkomsten. In veel gebieden van de VS bestaat al een vrij grote spanning op de immobiliënmarkt. Op enkele geïsoleerde gevallen als Silicon Valley na, zijn de prijzen nog niet echt ingestort. Binnen de FED wordt echter gevreesd dat een verhoging van de financieringslasten de aanzet kan zijn tot een bredere verkoopbeweging, waardoor de kans op een marktcrash veel reëler wordt.De Amerikaanse consument bleef totnogtoe behoorlijk aan de krakende economische kar trekken. Als hij bovenop de waardedaling van zijn aandelenportefeuille ook nog eens een flinke daling van zijn vastgoedbezit moet incasseren, zal hij geneigd zijn om aankopen uit te stellen en meer te sparen. Op termijn is meer sparen in de VS onontkoombaar én erg wenselijk. Maar het hoeft geen betoog dat zo'n evolutie de moeilijke conjuncturele situatie waarin de Amerikaanse economie na jaren van euforie verzeild is geraakt, alleen maar kan verergeren.J.V.O.