Alsof hij het nog niet druk genoeg had als gedelegeerd bestuurder van zijn bedrijf Decomo en als stuwende kracht van de wederopbouw van voetbalclub Moeskroen-Péruwelz, nam Patrick Declerck een jaar geleden ook nog een Europese handschoen op. Hij werd toen voorzitter van de Europese Federatie voor Prefab Beton, kortweg BIBM. Die koepel overspant 200.000 werknemers en 8000 fabrieken, en draait ruim 30 miljard euro omzet.
...

Alsof hij het nog niet druk genoeg had als gedelegeerd bestuurder van zijn bedrijf Decomo en als stuwende kracht van de wederopbouw van voetbalclub Moeskroen-Péruwelz, nam Patrick Declerck een jaar geleden ook nog een Europese handschoen op. Hij werd toen voorzitter van de Europese Federatie voor Prefab Beton, kortweg BIBM. Die koepel overspant 200.000 werknemers en 8000 fabrieken, en draait ruim 30 miljard euro omzet. PATRICK DECLERCK. "Positief en minder positief, zoals dat altijd gaat. Aan de pluszijde onthoud ik vooral dat we erin geslaagd zijn een strategisch plan te schrijven en te laten goedkeuren. Dat plan moet de toekomst helpen te verzekeren. Alle leden uit alle landen staan erachter. Er zijn een aantal conclusies. Een van de vaststellingen is dat we meer dan ooit aandacht moeten hebben voor ecologie en milieu. Daarnaast moeten we werk blijven maken van de promotie van beton. Een grootscheepse campagne is nu in voorbereiding. Ten slotte komen we tot de conclusie dat 70 procent van onze business afhankelijk is van wat zich afspeelt in de EU. Dus moeten we die relatie goed, wat zeg ik, uitstekend, onderhouden. We hebben daarom een voltijdse medewerker aangeworven die het lobbywerk op dat niveau keurig opvolgt. "Minder goed nieuws was dat bepaalde landen-leden, spijts het instemmen met het plan, niet langer bereid bleken hun lidmaatschap te betalen. Dat was onder meer het geval met de Italiaanse federatie. De reden? De crisis en niets anders. De Italianen hebben beloofd hun lidmaatschap te onderschrijven zodra de hemel opklaart." DECLERCK. "Absoluut. Uit Zuid-Europa, traditioneel de landen waar de eurocrisis het zwaarst weegt, kwamen ook de meeste onheilsboodschappen over de markt. In Griekenland, Italië, Spanje en Portugal was een terugval van de business met 40 procent geen uitzondering. In die zin komen onze Belgische betonbedrijven er nog vrij goed vanaf. Hier en daar dook ook al eens een probleem op, zoals bij een vooraanstaand Limburgs bedrijf (Echo vroeg en kreeg bescherming tegen zijn schuldeisers, nvdr.), maar zware herstructureringen of faillissementen waren er hier nog niet. In België is de crisis nog altijd een relatief begrip als je vergelijkt met wat elders gebeurt." DECLERCK. "Als Europees voorzitter zijn mijn ogen opengegaan. In Frankrijk hebben ze een researchinstituut, het Centre de Recherche de l'Industrie du Béton, nabij Parijs. Dat wordt mede door de sector gefinancierd. De meeste andere Europese landen, België incluis, kunnen daar alleen maar van dromen. Ik denk dat de Belgische betonbedrijven er goed aan doen contact te zoeken met dat Franse instituut. De Fransen staan daar wel open voor." DECLERCK. "Ik ben tot de vrij ontnuchterende vaststelling gekomen dat het in onze federatie verschrikkelijk moeilijk, zo niet onmogelijk, is iedereen op één lijn te krijgen. De belangrijkste taak van BIBM is met één stem te lobbyen bij de Europese instellingen. Maar als puntje bij paaltje komt, dan verdedigt iedereen vooral zijn eigen visie. Ik geef toe dat ik dat gebrek aan eensgezindheid onderschat heb." DECLERCK. "Ik heb het grote geluk dat er in onze bedrijfsstructuren alle begrip was voor mijn Europese job. Decomo is een onderdeel van de holding PST. Bij Decomo beschouwen ze me nu meer als adviseur dan als een operationele man. Mijn Europese ervaring is uiteraard een bijkomend pluspunt. Maar zonder begrip van bovenaf had ik deze job als Europees voorzitter niet kunnen doen." K.C."In België is de crisis nog altijd een relatief begrip als je vergelijkt met wat elders gebeurt"