Volgende week: Christ'l Joris, Trends-minister van Energie, Mobiliteit en Milieu
...

Volgende week: Christ'l Joris, Trends-minister van Energie, Mobiliteit en Milieu Hebt u commentaar op deze rubriek?Mail dan naar trends@trends.bePatrick De Maeseneire. "Dat heeft natuurlijk niet alleen met België te maken, maar is vooral een Europese materie. Toch zal het banen kosten in ons land. Ook bij Barry Callebaut hebben we een coördinatiecentrum in België. Dat zal in 2005 stoppen en de eraan verbonden afdelingen, zoals de treasury, verhuizen naar Zwitserland. Bovenop de jobs is er de relatie met de Belgische banken die in het gedrang komt. We hebben binnenkort meer dan 500 miljoen euro aan langetermijnschulden, vooral geplaatst bij Belgische banken zoals Fortis en ING. Als onze treasury verhuist, is de kans groot dat ook deze senior debt ergens anders geplaatst zal worden."De Maeseneire. "Los van de interne strubbelingen in de VLD betaalt die partij de prijs van de regeringsverantwoordelijkheid. Dat is in Frankrijk, Spanje en Duitsland niet anders geweest bij recente verkiezingen. Het vertrouwen in de federale en de Vlaamse regering zakt. De economische molen draait niet goed in Europa, en zeker niet in België: de werkloosheid is gestegen, nog sneller in Vlaanderen dan in Wallonië, het aantal faillissementen breekt het record, en de kiezer is dus niet tevreden. De communautaire koorts stijgt ook weer. Dit zijn 'maar' peilingen, wordt gezegd, maar tekenend is toch wel dat de MR van Louis Michel voor het eerst liet verstaan niet (meer) getrouwd te zijn met de VLD en desnoods alleen in de regering wil stappen of blijven. Het gezegde van het zinkende schip en de ratten is nooit ver weg."De Maeseneire. "Het blijkt nog maar eens dat er, onder meer door de lage rente, ontzettend veel geld op de markt beschikbaar is. De Belgen staan zelfs aan de top. In verhouding tot het bruto binnenlands product hebben zij het grootste financiële vermogen van alle Europeanen - pakweg 256 % - en minder schulden dan het EU-gemiddelde. Toch blijven de onzekerheid en dus de aarzeling om te investeren de bovenhand hebben. Een paradox."De Maeseneire. "Wie vraagt dat niet? De hele eurozone heeft het moeilijk, maar binnen de eurozone zou België zich ten minste competitiever moeten gaan positioneren. Deze regering heeft wel een aantal inspanningen gedaan, maar je kan niet én de lasten verlagen én de sociale uitkeringen verhogen én de begroting in evenwicht houden. Erger nog, we verliezen nu zelfs tegenover landen die hun begrotingstekort minder in de hand hebben gehouden. Als die daardoor een betere economische groei realiseren, zullen de problemen bij ons pas beginnen."De Maeseneire. "Goed nieuws als je enkel de titel leest. Maar eigenlijk gaat het hier om een groei in de grootste industrielanden van zo'n 0,5 %, met uitzondering van Duitsland dat een inhaalbeweging maakt omdat het van heel ver terugkomt. De realiteit is dat een groei van 0,5 % tot 1 % geen arbeidsplaatsen creëert. Bedrijven gaan in zulke gevallen minstens voor productiviteitsverbeteringen, die deze groei meer dan compenseren. Echte groei in banen heb je vanaf een economische groei van minstens 2 à 3 %, en ja, dat zijn percentages die momenteel in de VS gehanteerd worden."De Maeseneire. "De ECB blijft volharden om de rente niet te verlagen en lijkt eerder te wachten tot Fed-voorzitter Alan Greenspan tot een eventuele verhoging overgaat in Amerika. Inmiddels hebben de Amerikanen al meer dan twee jaar kunnen genieten van de laagste rente ooit, zowel voor consumenten als investeerders, terwijl de inflatie onder controle is gebleven. Daar groeit de economie nu minstens vier keer sneller dan in Europa. Gelukkig zorgt dit voor extra export vanuit de Europese landen, zoals we deze week hebben gezien, ondanks de dure euro. Maar wat had het kunnen zijn, als ook de ECB zo'n rentepolitiek had gevoerd? De Oeso riep deze week de ECB nog op om de rente met 50 basispunten te verlagen, omdat 'de economische groei aan Europa voorbijgaat'. Maar de heren van de ECB blijven daar koppig en arrogant niet naar luisteren."Rechtsonzekerheid coördinatiecentra. Hoge financiële vermogen Belgen en lage investeringsgraad. Economische groei te laag voor arbeidscreatie. Rentebeleid Europese Centrale Bank.