Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.be
...

Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.bePatrick De Maeseneire. "De Verenigde Naties zullen bijkomende troepen sturen en dat zal de vrede forceren, maar het probleem moet aan de basis worden opgelost. Mensen hebben hier geen uitzicht op een beter leven, de gemiddelde levensverwachting is 41 jaar, met een grote kindersterfte, zonder nog over het grote HIV-percentage te praten. Het zijn onze Middeleeuwen, met onze pest. Het verschil is dat zij hier op tv zien dat het noordelijke halfrond het beter heeft. Dat is een enorm gevaar, want mensen zijn dan bereid om zichzelf op te blazen omdat ze niets te verliezen hebben. In zo'n situatie is een zachte, gezonde dictatuur beter dan de complete anarchie die er nu heerst."De Maeseneire. "Dat is een positieve evolutie. Wij evolueren met Barry-Callebaut goed in Amerika en Azië, maar in Europa blijft het bij een aarzelende stijging. De economische heropleving is niet stabiel en geografisch ongelijk verdeeld. De rente ligt hier 1 % hoger dan in de VS en bovendien kampen we met een sterke euro. De uitvoer komt daardoor onder druk te staan. Het is beter de rente in lijn te brengen met die in de VS. Er bestaat trouwens geen risico op inflatie, dus het kan."De Maeseneire. "In het verleden heeft men ook de 3 %-begrotingsregel gebruikt om zich achter te verstoppen en tegelijk maatregelen te nemen. Het is misschien noodzakelijk als je ziet hoe regeringen afgestraft worden wanneer ze onpopulaire maatregelen nemen (zie verder). De EU heeft in Lissabon een aantal slogans gelanceerd toen er nog groei was en geen aanslagen. Nu is daarvan nog bijna niets gerealiseerd. We hebben duidelijk strengere normen nodig."De Maeseneire. "Dat is jammer, ik zie ook graag meer Belgen benoemd worden in het buitenland. Maar je moet de Europese meerderheid durven aanvaarden. Een land met 60 miljoen inwoners weegt zwaarder dan één met 10 miljoen. Als we blijven acteren als een confederatie van landen, zullen we nooit de macht van de VS bereiken. En bovendien zullen er dan mini-Europese toppen van de grote landen ontstaan en staan de kleine landen volledig buitenspel."De Maeseneire. "Dit is geen goede evolutie. Frankrijk heeft een aantal hervormingen gedaan op het vlak van onderwijs, sociale zekerheid en pensioen. De regering wordt daar nu voor afgestraft. Het vraagt inderdaad moed om te erkennen dat 'gratis' niet kan en onhoudbaar is op lange termijn, maar het is duidelijk dat de weg terug zeer moeilijk te aanvaarden is voor de bevolking. Ook Gerhard Schröder in Duitsland heeft de rekening gepresenteerd gekregen. "En intussen zien we dat in België de regering met de ministerraad in Oostende geld blijft uitgeven. Als ze nu eens drastisch alle budgettaire ruimte, die ze blijkbaar nog altijd heeft, in een vermindering van lasten en belastingen zou steken, zou de regering dan niet op lange termijn ruimte creëren voor de uitkeringen, omdat dan meer mensen kunnen blijven werken?"De Maeseneire. "Dat is grotendeels het gevolg van de strubbelingen binnen de VLD. Bovendien werd duidelijk dat Elio Di Rupo daarin een grote rol heeft gespeeld. Het toonde nog maar eens de macht van de PS. Vlaanderen zet zich daar nu tegen af. In periodes van economische achteruitgang komt het communautaire steeds weer naar boven. "De richting is volledig zoek. Dit is het tweede verkiezingsjaar op rij. Het zou beter zijn alle verkiezingen op één dag te organiseren. Nu biedt iedereen al twee jaar lang tegen elkaar op. De populariteit van Jean-Luc Dehaene (CD&V) verrast me niet. Hij heeft in moeilijke economische perioden steeds gezegd waar het op staat. En ik denk dat de mensen dat liever hebben." G.M. n Volgende week: Christ'l Joris, Trends-minister van Energie, Mobiliteit en Milieu.G.M.+ De ECB opent de deur voor een renteverlaging. +Wim Kok moet zorgen voor econo- mische hervormingen in Europa. + De Belgische regering blijft cadeaus uitdelen. - De Franse regering wordt afgestraft voor impopulaire maatregelen.