Met meer dan duizend werknemers, ruim 4100 kilometer aardgaspijpleidingen en een indrukwekkende opslaginfrastructuur is Fluxys België een machtige speler in het energielandschap. Het bedrijf wordt sinds een jaar aangestuurd door de Gentenaar Pascal De Buck, die het bedrijf na twintig jaar aan boord heel goed kent.
...

Met meer dan duizend werknemers, ruim 4100 kilometer aardgaspijpleidingen en een indrukwekkende opslaginfrastructuur is Fluxys België een machtige speler in het energielandschap. Het bedrijf wordt sinds een jaar aangestuurd door de Gentenaar Pascal De Buck, die het bedrijf na twintig jaar aan boord heel goed kent. PASCAL DE BUCK. "Ik heb tijd genomen om een aantal afdelingen beter te leren kennen. Ik wou ook zo veel mogelijk collega's op de vloer spreken, want goede communicatie is belangrijk. Een andere prioriteit was onze groeistrategie in Europa verder vormgeven. "Een mijlpaal dit jaar was het akkoord met de CREG over onze tarieven. Daarmee bieden we de markt de volgende vier jaar stabiele en competitieve tarieven aan. En we hebben voor onze terminal voor vloeibaar aardgas (lng) in Zeebrugge met Yamal LNG een contract van twintig jaar gesloten. Ook de marktintegratie met het Groothertogdom Luxemburg was belangrijk. "Volgend jaar staat de groei boven aan de agenda. Lng uit de Verenigde Staten kan een rol spelen, maar tegelijk zal Russisch gas bijzonder belangrijk blijven." DE BUCK. "Onder meer door het stilliggen van een deel van het nucleaire park heeft gas voor stroomproductie het vrij goed gedaan. Fluxys heeft nieuwe capaciteitsformules uitgewerkt om nog beter tegemoet te komen aan de noden van de elektriciteitscentrales en de bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten op ons net. "Maar het moet sneller. Vandaag levert aardgas de Belgen dubbel zoveel energie als elektriciteit. Aardgas heeft door zijn ecologische waarde ook een belangrijk potentieel als brandstof in de transportsector." DE BUCK. "In het jongste kwartaal hebben we de nieuwe leiding Alveringem-Maldegem in gebruik genomen en zo bieden we capaciteit aan om aardgas vanuit de lng-terminal in Duinkerke naar België en de omliggende markten te brengen. Het Belgische gasnet is daarmee volledig bidirectioneel: gas kan stromen van en naar het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en Frankrijk. Voorts bouwen we de terminal verder uit tot een draaischijf voor lng." DE BUCK. "Het Trans Adriatic Pipeline-project voor een leiding door Griekenland, Albanië en de Adriatische Zee naar Italië zit op schema om in 2020 aardgas uit Azerbeidzjan naar Europa te brengen. De leiding biedt ook een uitweg voor bronnen in de Kaspische regio, het Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten die later ter beschikking kunnen komen." DE BUCK. "Door onze rol als transitland is het Belgische net verbonden met alle bronnen die voor Europa van belang zijn. We bieden de markt een optimale spreiding van aardgasbronnen aan. Dankzij onze draaischijfrol en onze zeer goede interconnectiviteit met de buurnetten is het al verschillende keren gebeurd dat via ons net moeilijkheden in de buurlanden zijn opgevangen." KC"Een mijlpaal dit jaar was het akkoord met de CREG over onze tarieven"