Sinds enkele weken staat het Kempense isolatiebedrijf Tiscom op een werf van het Europese Parlement. Het bedrijf isoleert de tunnel van de parking van de parlementsleden.; "Een mooie referentie," aldus de Nederlander Thomas Jooren (49 j.), die de onderneming acht jaar geleden oprichtte in het Kempense Vorselaar. Het bedrijf specialiseert zich in scheeps-, thermische en geluidsisolatie.
...

Sinds enkele weken staat het Kempense isolatiebedrijf Tiscom op een werf van het Europese Parlement. Het bedrijf isoleert de tunnel van de parking van de parlementsleden.; "Een mooie referentie," aldus de Nederlander Thomas Jooren (49 j.), die de onderneming acht jaar geleden oprichtte in het Kempense Vorselaar. Het bedrijf specialiseert zich in scheeps-, thermische en geluidsisolatie. Jooren: "We liggen strategisch goed, omdat we vanuit de Kempen de brede regio rond Antwerpen kunnen bedienen. Rond de haven hebben we nogal wat klanten uit de petrochemie, bijvoorbeeld." In de Antwerpse droogdokken is Tiscom ook aan de slag bij het fregatschip Wielingen. Het werkt immers al zeven jaar als onderaannemer van scheepshersteller SKB. Dat bedrijf reef het onderhoudsorder binnen voor alle fregatten van onze marine. Volgens Thomas Jooren is een doorgedreven specialisatie dé mogelijkheid om te overleven in een sector die door de loonpolitiek van de grote bedrijven bijna is kapotgemaakt. De bikkelharde jacht op koppelbazen heeft de rijen flink uitgedund. Voor vele kleine bedrijven was dit de definitieve doodsteek, de grote broers stapten uit het systeem van onderaanneming en richtten een eigen isolatiecel op binnen het eigen bedrijf.Tiscom recruteert zijn personeel vooral in de Kempen en Noord-Limburg. Gezien de hoge werkloosheidsgraad, zou men kunnen verwachten dat het aanbod van arbeidskrachten groot is. "Klopt niet," repliceert Jooren. "Van zowat overal werden specialisten weggekocht tegen hoge lonen, die ook voor een goed draaiende kmo niet of nauwelijks haalbaar zijn. Wijzelf hebben intussen de allergrootste moeite om behoorlijk geschoolde vaklui aan te trekken. Oproepen via de traditionele kanalen, zoals personeelsadvertenties, leverden weinig of niets op."Momenteel werkt Tiscom met negen mensen op de werven, inclusief een tweetal jongeren dat met een leercontract werkt. Ze worden gedeeltelijk betaald door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). "Ik vermoed dat wij één van de eerste kmo's zijn die van deze mogelijkheid gebruikmaken," aldus Jooren. De Nederlander erkent zonder probleem dat zijn bedrijf een moeilijke groeifase doormaakt. De omzet van zijn onderneming wil hij uit bedrijfsstrategische redenen niet kwijt en wordt evenmin gepubliceerd. De bedrijfswinst bedroeg vorig jaar 987.000 frank. Tiscom heeft een eigen vermogen van 1,9 miljoen frank. Daartegenover staan 4,3 miljoen frank schulden. Jooren: "Wat wij nu nodig hebben, is een stevige partner, zowel op financieel als technisch vlak. Dat kan een andere sterke kmo zijn of een groter bedrijf. Op middellange termijn is dit een absolute noodzaak."