Brusselse bedrijfsjuristen vinden dezer dagen een brief van het BBMC op hun bureau met de vraag voor een gesprek over "bemiddeling". BBMC staat voor Brussels Business Mediation Center en is een gezamenlijk initiatief van de Kamer voor Handel en Nijverheid en de beide Ordes van de balies van Brussel. Vanaf 1 maart werd gestart met de opleiding van beroepsbemiddelaars. BBMC-voorzitter Philippe D'Hondt: "Momenteel hebben we al ...

Brusselse bedrijfsjuristen vinden dezer dagen een brief van het BBMC op hun bureau met de vraag voor een gesprek over "bemiddeling". BBMC staat voor Brussels Business Mediation Center en is een gezamenlijk initiatief van de Kamer voor Handel en Nijverheid en de beide Ordes van de balies van Brussel. Vanaf 1 maart werd gestart met de opleiding van beroepsbemiddelaars. BBMC-voorzitter Philippe D'Hondt: "Momenteel hebben we al vijftig professional mediators. Na de interne stroomlijning werken we nu aan de externe bewustwording." Bemiddeling is een vrijwillige wijze van geschillenregeling waarbij een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar onderhandelingen tussen de twistende partijen vergemakkelijkt, structureert encoördineert met het oog op een minnelijke schikking.Stafhouder Fierens van de Nederlandse Orde van Advocaten stelt dat er "een fundamenteel verschil" bestaat tussen handelsbemiddeling en een procedure voor de rechtbank. Volgens hem leidt een rechtszaak meestal tot een vertrouwensbreuk tussen de verschillende partijen. En in tegenstelling tot arbitrage legt de bemiddelaar zijn beslissing niet op. Fierens: "Bij een arbitrageprocedure komt men tot een win-verliessituatie. De bemiddelaar streeft naar een win-winsituatie." Het BBMC publiceerde een bemiddelingsreglement waarin de wederzijdse rechten van de partijen en de opdracht van de bemiddelaar worden beschreven. Bemiddelaars moeten voldoen aan een aantal strenge eisen op het vlak van beroepservaring en opleiding in de bemiddelingstechnieken.De bemiddelaar zoekt niet wie er in het verleden fout heeft gehandeld. Hij legt de nadruk op de gemeenschappelijke belangen van de twistende partijen en tracht hun toekomstige relaties te vrijwaren. Omdat de oplossing van het geschil van de partijen zelf komt, zullen deze in de toekomst kunnen blijven samenwerken. De kosten worden door de partijen gedeeld.Het BBMC-lidmaatschap wordt opengesteld voor alle professionele beroepsorganisaties die bemiddeling als alternatieve vorm van geschillenregeling willen bevorderen. "Pas nadat partijen in contracten een beroep doen op deze bemiddelingsmogelijkheid, zullen we - binnen een maand of zes - de eerste zaken behandelen," aldus D'Hondt.Het BBMC wordt ook financieel gesteund door het Brussels hoofdstedelijk Gewest. "Niet alle initiatieven voor een betere werking van het bedrijfsleven hoeven van de overheid te komen," zegt Jos Chabert, lid van de hoofdstedelijke gewestexecutieve, bevoegd voor economie. Zonder enig sarcasme.