"Ik ben een Belg die met papier in zijn maag is geboren," grapt Herman Stenuit. Deze maand lanceert DS nv het eerste nummer van Paard & Rijtuig, een vakblad voor paardenmenners - met een oplage van 10.000 exemplaren en een Franstalige versie binnenin. "We mikken, zoals steeds, op de hele Benelux-markt. Maar ook op het noorden van Frankrijk, waar dit soort publicaties nog niet bestaat." Later op het jaar wil Stenuit uitpakken met een nieuw golfmagazine. Enkele weken geleden werd vanuit Stenuits thuisbasi...

"Ik ben een Belg die met papier in zijn maag is geboren," grapt Herman Stenuit. Deze maand lanceert DS nv het eerste nummer van Paard & Rijtuig, een vakblad voor paardenmenners - met een oplage van 10.000 exemplaren en een Franstalige versie binnenin. "We mikken, zoals steeds, op de hele Benelux-markt. Maar ook op het noorden van Frankrijk, waar dit soort publicaties nog niet bestaat." Later op het jaar wil Stenuit uitpakken met een nieuw golfmagazine. Enkele weken geleden werd vanuit Stenuits thuisbasis, Hofstade, ook Le Carré Wallon opgestart: "De respons komt pas op gang en het blijft dus nog wat afwachten," zegt Herman Stenuit. Le Carré Wallon is, zoals de meeste van zijn uitgeversprojecten overigens, het resultaat van "een inval". "Ik zie toevallig een leemte en vul ze op. Soms lukt dat en soms niet." Achthonderd brieven gingen de deur uit met Waalse kmo's als eindbestemming. Le Carré Wallon presenteert zich als een deuropener of bruggenhoofd voor Waalse bedrijven in Vlaanderen. "Toen ik op zoek ging naar een drukker voor een van onze publicaties kreeg ik een offerte uit Charleroi in smetteloos Nederlands. Daar zijn Nederlandstaligen in dienst, maar niemand weet het omdat ze op dit vlak hun public relations veronachtzamen. Sla er de Gouden Gids in Wallonië op na en je vindt er een kwart Vlaamse adverteerders. Maar in Vlaanderen ziet men bijna geen advertenties van Waalse bedrijven." Dus nam Stenuit het initiatief om onder de naam Carré Wallon een soort actieve gouden gids te zijn voor Waalse bedrijven in Vlaanderen. "Het is de bedoeling om in Vlaamse media Waalse advertenties te plaatsen."DS nv draaide vorig jaar een omzet van 10 miljoen frank met onder meer prospectieacties bij de Benelux-reiswereld in opdracht van touroperators uit Iran, Jordanië en de Emiraten. DS ontwerpt en verzorgt ook business-to-business mailings voor dierenartsen in de Benelux, voor natuurwinkels en voor uitbaters van autobussen die daguitstapjes organiseren. Herman Stenuit is niet aan zijn proefstuk toe. Andere initiatieven waren: Business Class en Benelux Travel, met respectievelijk zakenlui en touroperators als doelgroep. "Toen de grote jongens daarin brood zagen en op onze te kleine en reeds gesatureerde Benelux-markt kwamen, zijn we ermee gestopt en schakelden we over op meer specifieke nichemarkten." Zo lanceerde DS het consumentenblad Natuurlijk Gezond, dat bij de apotheker ligt, maar inmiddels werd doorverkocht aan de uitgeverij Agora Printing uit Averbode. Stenuit broedt nu op een nieuwe maandelijkse publicatie: "Het moet een onafhankelijk, niet-politiek gebonden en pluralistisch opinieblad worden dat teruggrijpt naar de essentie van de dingen en van het bestaan. Een blad dat niet alleen bestemd is voor intellectuelen maar ook voor Jan met de pet, die evengoed nadenkt."