CLANS.
...

CLANS.Aan de top van de NMBS heersen enkele clans die elkaar het leven zuur maken als favoriete ondernemingen bij een lucratief contract uit de boot dreigen te vallen. Maar als derden zich over de zaken buigen, sluiten de rangen zich. Een groep PS-getrouwen zweeft rond de vzw Beltrack (nu op non-actief gesteld). Uit huiszoekingen van de gerechtelijke politie (GP) blijkt dat dat NMBS-bestuurder Jean-Pierre Van Wouwe (directeur-generaal Infrastructuur) en Jean Herbauts (directeur Aankoop onder directeur-generaal Oswald Willems) hun expertise ter beschikking stelden ten voordele van Beltrack. Aan ondernemerszijde vinden we er onder meer toplui van Impregnation des Bois (ITB) en Dupuis Usines (leveranciers van dwarsliggers). Het eindverslag van Yvan Lefever (gerechtelijke politie Brussel) stelt de vraag "of de fabrikanten die tot Beltrack behoren niet zeer goed de strategie en de aankooppolitiek vanuit de eerste hand kennen". Een bij Herbauts inbeslaggenomen notitie aan Van Wouwe (ter voorbereiding van een Beltrack-bestuursvergadering) behandelt bijvoorbeeld offertes en aanbestedingsdossiers. Het gerechtelijk verslag concludeert dat er bij offertes sprake is van het recht van first refusal van de Beltrack-leden. Lefever vermoedt ook dat Herbauts de "tipgever" is van ITB-topman Christian Thomas in een juridische procedure tussen de zakenman en NMBS-topman Etienne Schouppe. De bitse sfeer aan de top van de Spoorwegen blijkt uit een (later door hem bevestigde) uitspraak van Jean-Pierre Van Wouwe, als hij op 9 april wordt ingelicht over breuken in dwarsliggers van Betonac-Beton, concurrent van ITB en dochter VDH Betonkonstruktie. De eerste reactie van de nummer twee van de Spoorwegen : "Nu gaan we de rekening aan Schouppe presenteren."De vreugde in het anti-Schouppe-kamp slaat om in paniek als het gerecht de thesis van lobbyist Jacques Brunet er is sprake van een bewuste sabotage om Betonac-Beton te "nekken" ernstig neemt. Wat te denken van een notitie, die bij een huiszoeking van ingenieur Hugo Goossens (adjunct van Van Wouwe) werd gevonden : "Brunet zeer actief, terug sabotage. Vrees ontsporing. Brunet heeft gelijk. Kring sluit zich rond Aankopen ( nvdr. het departement Jean Herbauts). Eerst betonnen verdediging opbouwen." Hebben de NMBS-toplui iets te verbergen ? Volgens Lefever is er alleszins sprake van het "achterhouden van informatie in hoofde van Herbauts". Dit gebeurt onder meer met documenten die verwijzen naar de (uiterst belangrijke) contacten tussen de NMBS en staalwalser FLB in verband met de vastgestelde breuken. Ook ingenieur Goossens en collega Jan Bruyneel geven toe dat "Herbauts stukken had onttrokken aan het dossier dat overgemaakt moest worden aan het parket" en dit ondanks het uitdrukkelijk bevel van Schouppe. Op een bepaald ogenblik ontstaat binnen de NMBS blijkbaar een misverstand over de te volgen strategie ten aanzien van het gerecht. Goossens noteert : "Waarom grijpt Schouppe niet in ? Er komt een parlementaire onderzoekscommissie ?"Neen, die komt er niet.