Zijn de praatpalen weer eens defect ? Schuif de schuld dan niet in de schoenen van producent en hersteller General Engineering & Technology.
...

Zijn de praatpalen weer eens defect ? Schuif de schuld dan niet in de schoenen van producent en hersteller General Engineering & Technology.Sporadisch meldt de Rijkswacht via de radio dat de praatpalen defect zijn. Luc Vanherck krijgt er vaak de kriebels van. "Het zijn niet de praatpalen die defect zijn, maar de hoofdkabel. Er wordt permanent informatie de ether ingestuurd die niet correct is. In hooguit 3 % van de gevallen zijn het effectief de praatpalen die defect zijn," bromt een lichtelijk misnoegde Vanherck. Luc Vanherck is verantwoordelijke voor de praatpalen bij de nv General Engineering & Technology ( GET), het bedrijf dat sinds 1969 instaat voor productie en onderhoud van de praatpalen op de Belgische en Luxemburgse autosnelwegen. GET ontwikkelt de palen van a tot z : van de studie en het ontwerp, tot productie en plaatsing. Een ploeg van vijftien mensen is dagelijks in de weer met het onderhoud. Op de autowegen staan om de twee kilometer praatpalen, wat het aantal op 2150 brengt. Ook al staan de wegen inmiddels vol, de markt blijft lucratief : niet alleen het onderhoud slorpt de nodige werkkracht op, jaarlijks wordt een vijftigtal palen vervangen. Steeds opnieuw slagen autobestuurders erin de relatief lage en kleine palen omver te rijden. De palen werken met een eigen communicatiesysteem, via kabels in de grond langs de autosnelweg. Deze kabels zorgen ook voor de lichtregeling, of de telling van het aantal wagens. Het zijn vaak deze kabels waaraan iets schort, zodat ook de praatpalen defect raken.General Engineering & Technology werd in 1963 opgericht door wijlen Emiel D'Hooghe. In 1991 kwam de leiding van de nog steeds 100 % familiezaak in handen van zoon Yves D'Hooghe. De 100 werknemers haalden in 1995 een omzet van 325 miljoen frank. GET telt twee grote pijlers : naast de praatpalen is er tijdregistratie, toegangscontrole, productie-opvolging. Sinds kort hoort daar ook de roosterplanning voor verzorgingsinstellingen bij. Bij de pijler praatpalen vond GET verwante activiteiten, zoals wegensignalisatie, mist-en ijzeldetectie of de verwarming van bruggen. Met zijn tweede pijler is GET ook actief in het buitenland : Frankrijk en Nederland. Met de praatpalen lukt dit niet. "De buitenlandse markt is veel te protectionistisch," klaagt Luc Vanherck. "Probeer in Nederland maar eens gele door oranje palen te vervangen." Soelaas biedt mogelijk de Vlaamse overheid : ook voor de gewestwegen zijn praatpalen voorzien. Al is dat programma wegens budgettaire redenen inmiddels teruggeschroefd.LUC VANHERCK (GET) De markt van praatpalen blijft lucratief.