Procter & Gamble (producent van onder andere Allways, Pampers, Dash, Ariel, Bounty, Secrets) heeft volgens gegevens van MediaMark vorig jaar voor bijna 3 miljard frank uitgegeven aan reclame in de media: 2.942.915.000 frank om precies te zijn. Dat is 44,5% méér dan in 1997. Daarbij moeten wel twee kanttekeningen gemaakt worden: in het cijfer van 1997 is geen rekening gehouden met tv-sponsoring (in 1998 in totaal geschat op 1,2 miljard frank) en MediaMark gaat af op de officiële tari...

Procter & Gamble (producent van onder andere Allways, Pampers, Dash, Ariel, Bounty, Secrets) heeft volgens gegevens van MediaMark vorig jaar voor bijna 3 miljard frank uitgegeven aan reclame in de media: 2.942.915.000 frank om precies te zijn. Dat is 44,5% méér dan in 1997. Daarbij moeten wel twee kanttekeningen gemaakt worden: in het cijfer van 1997 is geen rekening gehouden met tv-sponsoring (in 1998 in totaal geschat op 1,2 miljard frank) en MediaMark gaat af op de officiële tarieven, zonder mogelijke kortingen in ogenschouw te nemen. De totale markt ging vorig jaar met 13% vooruit. De toptien-adverteerders gaven in de meeste gevallen veel meer uit dan de markt in het algemeen. Nummer twee, Unilever, overschreed in 1998 de kaap van 2 miljard frank. De maker van ondermeer Effi, Solo, Omo, Bertolli, Iglo-Ola, Lipton investeerde 38,9% méér. Belgacom, nummer drie, valt een beetje uit de toon: de telecommaatschappij haalde slechts 4,4% meer uit de knip. Bedrijven die veel meer in mediareclame staken, waren L'Oréal Group (plus 56,7%), Mobistar (plus 57,6%) en Renault (méér dan een verdubbeling, maar in 1997 deed men met het oog op "Vilvoorde" minder in de media). Dalers bij de twintig grootste adverteerders waren Master Foods (-13,4%), GIB Group (-17,6%), Fiat (-11,2%) en Moorkens Car Division (-20,2%). D'Ieteren is de grootste adverteerder in de pers met 592 miljoen frank. Dat is 68,6% van D'Ieterens mediabudget. De autosector is een grote gebruiker van de pers als reclamemedium. Negen autobedrijven figureren bij de toptwintigpersadverteerders. D'Ieteren stak het meest in de tijdschriften (207.737.000 frank) en in kranten (342.098 miljoen). Albrecht (Aldi) was de nummer één adverteerder in de gratis pers (135.644.000 frank) gevolgd door Lidl (91 miljoen frank) en GIB Group (86,4 miljoen frank). Automerken en winkelketens vulden vooral de advertentieruimte van de huis-aan-huisbladen. De Belgische Staat bekleedt de toppositie bij radio-adverteerders (276.052.000 frank). Procter & Gamble schiet de hoofdvogel af bij de tv-adverteerders: 2,8 miljard frank. Dat komt neer op 97% van het totale mediabudget van P&G. Unilever blijkt de adverteerder te zijn die het meeste geld steekt in tv-sponsoring (416.367.000 frank). Unilever neemt daarmee een kwart van de totale tv-sponsoringuitgaven voor zijn rekening. Philip Morris Group scoort bij de bioscoop- en affichageadverteerders het hoogst: 49,4 miljoen frank respectievelijk 274,7 miljoen frank. Dit jaar zullen de uitgaven van Philip Morris Group dalen als gevolg van het verbod op tabaksreclame dat op 1 januari jongstleden is ingegaan.