Globalisering is in de sector van de fast moving consumer goods niet meer weg te denken. Dat was onder meer de teneur van de toespraak die Willy Delvaux, voorzitter van de Unie van Belgische Adverteerders en topman van Procter & Gamble Benelux, hield tijdens Le Themadag van het Belgisch Direct Marketing Verbond.
...

Globalisering is in de sector van de fast moving consumer goods niet meer weg te denken. Dat was onder meer de teneur van de toespraak die Willy Delvaux, voorzitter van de Unie van Belgische Adverteerders en topman van Procter & Gamble Benelux, hield tijdens Le Themadag van het Belgisch Direct Marketing Verbond. Het wegvallen van de handelsgrenzen en de komst van de euro vormen de motor achter de globalisering. Volgens Delvaux hebben de fabrikanten geen andere keuze dan globaal te werken, "...met als eerste noodzaak om zo snel mogelijk de prijzen in de verschillende landen gelijk te zetten," zo verklaarde hij. Gebeurt dat niet, dan halen de distributeurs en de consumenten de producten daar waar ze goedkoopst zijn. Dat betekent dat er tegen lagere kosten moet worden gewerkt. "Daarom ziet u nu meer en meer gestandaardiseerde producten. Verpakkingen met tien talen erop zijn geen uitzonderingen."Vaak wordt opgeworpen dat er lokale en culturele verschillen bestaan, waarop producten zouden moeten inspelen. Dat gaf Delvaux ook toe, maar hij voegde eraan toe dat "...kleine productverschillen en verschillen in marketingconcepten vaak niet tot een significant hogere consumentenwaardering leiden. Daarenboven moet men zich steeds de vraag stellen waar deze verschillen echt relevant zijn." Er zijn zaken waar de producenten rekening mee moeten houden (bijvoorbeeld kleinere eenheden in Afrika en Zuid-Amerika omdat voor de consumenten daar de grote verpakkingen te duur zijn om in één keer te betalen), maar Delvaux ziet niet in waarom bijvoorbeeld het logo in het ene land net iets moet verschillen van dat in het andere land. "De verschillen tussen de regio's blijken minder en minder relevant te zijn en meer het resultaat van historisch gecreëerde marketingverschillen doordat wij voor elk land met verschillende marketinggroepen werkten. Deze standaardisatie heeft onze fabrieken toegelaten zeer grote meerkosten in het productieproces te elimineren en aankopen van producten, ingrediënten en verpakkingen globaal te verrichten. Daarenboven slorpten deze vele kleine productverschillen veel creatieve tijd op van het departement productontwikkeling. Sommigen beweren - en ik deel hun mening - dat deze tijdverspilling van product research de voornaamste reden is dat er zeer weinig echte productinnovaties het licht hebben gezien in de jaren negentig." Delvaux voorziet dat dit in de toekomst zal veranderen. De groei van de winst kwam totnogtoe uit kostenbesparingen, maar "we zitten aan het einde van de kostenketting. De volgende jaren moet de winstgroei opnieuw komen van volumegroei door nieuwe producten. Dat is veel belangrijker en interessanter voor echte marketeers."Internationaal heeft P&G zijn business in zeven globale units ondergebracht. Die dragen wereldwijd de verantwoordelijkheid voor hun categorie. Ook de grote marketingbeslissingen worden globaal genomen. De units hebben ook het laatste woord bij het ontwikkelen van nieuwe producten. De lokale P&G-organisatie vertegenwoordigt per land de units en zorgt voor de implementatie van de uitgezette lijnen. Dat betekent dat de lokale marketeers in ons land een deel van de marketingverantwoordelijkheid verliezen. Daartegenover staat dat het bedrijf "van de enorme voordelen van een vrijemarkteconomie kan blijven genieten," aldus Delvaux.