Situatie Verzekering Nut
...

Situatie Verzekering NutU bent student op kot. Geen speciale verzekering U blijft gedekt in de familiale polis van uw ouders. De kamer (het gebouw) is eveneens verzekerd in de brandpolis van uw ouders. U gaat alleen wonen (huurwoning) Brandverzekering Uw aansprakelijkheid als huurder indekken voor en u bent vrijgezel. het gebouw en uw inboedel beschermen. Familiale verzekering Uw aansprakelijkheid verzekeren voor schade aan derden tijdens uw privé-leven en (rechts)bijstand in geval u zelf slachtoffer wordt van schade berokkend door een derde. Indien u actief bent in een jeugdbeweging: kies een familiale verzekering die uw activiteiten als leider dekt! Pensioensparen Minder belasting betalen en een pensioenreserve (via een pensioenspaarfonds) aanleggen. Indien u gaat bouwen of kopen, kan de wiskundige reserve (gespaarde premies) later omgevormd worden tot schuldsaldoverzekering. Auto/motorverzekering Indien jonger dan 23 jaar: vergelijk tarieven! Hospitalisatieverzekering Bijkomende waarborgen, aanvullend aan het Riziv. Reisverzekering Bijstand en repatriëring indien u naar het buitenland op reis gaat. U gaat samenwonen, geen kinderen. Idem als vrijgezel. Indien twee inkomens, leeft men naar twee Maar indien twee inkomens: inkomens. Indien één inkomen wegvalt, overlijdensdekking voor een bedrag gelijk verminderen de vaste kosten met 20 %. aan drie tot vijf keer het jaarinkomen tegen Het kapitaal overlijden gunt de overblijvende 80 % van de partner of echtgenoot. partner financiële ademruimte gedurende 3 tot 5 jaar om zich financieel aan te passen. Indien één inkomen: Financiële ademruimte voor partner zonder overlijdensdekking voor een bedrag gelijk inkomen. aan dat jaarinkomen, maal 3 of 5. U krijgt kinderen/huisdieren. Idem samenwonenden plus Laat uw kind vanaf de geboorte mee opnemen in hospitalisatieverzekering bestaande polis. U moet dat uitdrukkelijk aan uw verzekeraar vragen. Voordeel: geen wachttijd. Overlijdensdekking Aanpassen van bestaande overlijdensdekking of afsluiten nieuwe polis. Verzekerd kapitaal dient om bij een overlijden van een kostwinner de studies en de opvoeding van de kinderen verder te betalen. Familiale verzekering Indien nog niet afgesloten, zeker een must als er kinderen zijn. U stelt privé-huispersoneel Verzekering huispersoneel Is een arbeidsongevallenverzekering voor (poetsvrouw, tuinman...) tewerk. huispersoneel. Spotgoedkoop en wettelijk verplicht. Kunt u afsluiten zonder link naar al dan niet zwart werk. Familiale verzekering Dekt de schade die uw huispersoneel toebrengt aan derden. Kijk na of de waarborg in uw familiale polis staat (dat is niet altijd het geval!). U hebt een kostbare inboedel Diefstalverzekering Meestal in annex aan uw brandpolis. (schilderijen, antiek, juwelen). Verzeker u in aangenomen waarde! U sluit een hypothecair krediet af. Schuldsaldoverzekering Bij overlijden is de hele schuld of een deel ervan afbetaald. U koopt een nieuwe auto. BA-autoverzekering Wettelijk verplicht. Omniumverzekering Alle eigen schade wordt betaald.