Goed zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats, een van de grootste watersnoodrampen ...

Goed zeshonderd jaar geleden vond de Sint-Elisabethsvloed plaats, een van de grootste watersnoodrampen in de Nederlandse geschiedenis. De ramp leeft nog altijd voort in het Nederlandse collectieve geheugen. Dit boek gaat in op de culturele verbeelding van de ramp, beschrijft het ontstaan en vergaan van het Zuid-Hollandse landschap en werpt een blik in de toekomst van de omgang met water.