Meestal mislukt
...

Meestal misluktZowat 60 % van de overnames moet als een mislukking worden beschouwd. Het rendement van het geïnvesteerde vermogen blijft beneden alle peil. Zo toont een onderzoek van McKinsey aan. De New Yorkse econoom Mark Sirower ( Stern School of Business) haalt enkele frappante voorbeelden aan van problematische overnames, gaat de oorzaken ervan na én verstrekt de manager praktische instrumenten om vooraf te bepalen of een acquisitie zal lonen of niet. Een en ander zet hij uiteen in De valstrik van synergie, de vrij vlug tot stand gekomen vertaling van The Synergy Trap. Er wordt te pas en vooral te onpas gezwaaid met synergie. Het begrip zou garant moeten staan voor de meerwaarde van de samensmelting of opslorping. Maar de vereiste prestatieverbeteringen die deze meerprijs moeten verantwoorden, worden zelden bereikt. "Twee bedrijven samenvoegen die winstgevend zijn, goed geleid worden en zelfs in elk opzicht verwantschap vertonen, is niet genoeg om synergie te doen ontstaan. Tenslotte zijn de concurrenten er ook nog," waarschuwt Sirower. Hij geeft onder meer het angstaanjagende voorbeeld van Novell, dat Word Perfect voor 1,4 miljard dollar overnam. De managers hadden beter moeten weten. Rivaal Lotus bracht een eerste bod van nauwelijks 700 miljoen dollar uit op WP. Toen Novell de acquisitie aankondigde, verloor WP in één klap 550 miljoen dollar aan marktwaarde. Sindsdien ging het van kwaad naar erger. Het marktaandeel van grote concurrent Microsoft groeide, terwijl Novell al na twee jaar WP van de hand deed voor nog geen 200 miljoen dollar aan Corel, een verlies van meer dan 1,2 miljard dollar. Gelukkig blijft Sirower niet aan de klaagmuur staan, hij stippelt ook een heuse methode uit om zoveel mogelijk overname-ellende te vermijden. Bezin eer je begint dus. Of, toepasselijker, reken en analyseer voor je begint. Managers kijken te vaak naar een totaalprijs van een acquisitie en niet naar de meerprijs die nodig is om het spel te mogen spelen. Ze moeten precies weten hoe die prijs is ontstaan en waarvoor hij staat. Betaal niet voor luchtkastelen.Vaak wordt ook over het hoofd gezien dat er concrete strategieën en plannen noodzakelijk zijn voor het overgenomen bedrijf. Zonder een duidelijke strategie ontstaat er geen synergie, zo betoogt Sirower in een bijwijlen wat geforceerde uiteenzetting. De voorbeelden en de aandacht voor de vaak voorkomende fouten bij acquisities maken het boek waardevol en houden zelfs de sporadisch opdoemende stroefheid verteerbaar.LDD Mark Sirower, De valstrik van synergie. Contact, 317 blz., 1300 fr.